II tl 48 dagtafix DER WATERGETIJDEN YOOR WESTKAPPEL December 1836. 4 Voormiddag u. min. 4, 34 43 28 Aamiddag u. min. 4, 4 44 4» 25 44 VJ DAG» 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 ia i3 '4 i5 iö *7 i8 *9 20 21 22 23 24 25 2G 37 28 3ï 5. 6, 7. 8, 9» 10, 11. 11. o, 1/ 1» 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. o. 0. 1, 1. 2. 2, 3, 4, 5, 21 24 38 41 36 23 10 5i 22 58 46 34 25 24 7 42 o 36 5 35 42 21 8 5, 7. 8. 9. 9. 10. 11. 0. 1. 2. 3. 3. 6, 7, 8, 9, o, 'O, 11. 12, O. O. 2, 3. 3. 48 12 10 47 33 32 21 10 55 56 1 11 18 i5 5 48 5o 24 o 4, 37 5, 43

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 68