Goed rondgoed Zeeu wsch de aloude spreuk Behoudt nog al haar kracht Opregtheidzonder smet of kreuk "Versiert nog 't nageslacht. De fiere Zeeuw schuwt wrok en twist Maar, waar 'slands Tijand woedt, Daar vreest hij geen geweld noch list; Daar kookt hem 't heldenbloed. "Waar 't Yaderland en Koning geldt Daar vliegt de dappre Zeeuw Vol edle driftnaar 't oorlogsveld Gelijk in vroeger eeuw Hij dooptmet nooit bedwongen vuist Zijn staal in 's vijands bloed De zee die om zijn kusten bruist Versterkt zijn Leeuwenmoed. Ja starend op den Oceaan Denkt hij aan d'ouden tijd En 't manlijk oog plengt nog een traan, be buiter toegewijd Die nooit volroemde landgenoot Bezielt nog d'edlen Zeeuw Nog waaktbij 't klimmen van den nood Hier de oude "Waterleeuw.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 81