Doch smaakt heel Neërland kalme rust; Kroont zaalge Trede ons lot Dan baadt 'het Tolk aan Zeelands kust Zich ook in 't reinst genot. De Zeeuw zoo zachtals lier Tan aard Zoo rijk in stille deugd Geniet al 't zoet, bij eigen haard Van liuisselijke Treugd. Door 't rrouwtje dat ran welraart bloost Vol teedre min gestreeld Ziet hijhoe 't rrolijk staamlend kroost Onschuldig lacht en speelt. Zijn jongske rreest voor geen ge raar Maar worstelt zich door 't zand En juichtwen de aangerolde baar Zich bruisend breekt op 't strand. De Zeeuw schrikt roor 't onmeetlijk ruim Der zee hoe woest ook nooit Ook schoon de storm het stuirend schuim Als zilvren redren strooit. Wij zingen de eer Tan Zeelands grond Waar de onschuld reilig woont: Heil ons dat hier ons wiegje stond Waar blanke trouw nog troont. PBTROVEHA MOEJJS

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 82