Te 2IEHIKZEE, !)ij J. VAN DE VELDE OEIV1EK VOOR HET JAAR Boekdrukker en - Handelaar.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 9