De enige gemelde Kuifduiker in deze periode was aanwezig op de kreek van WK, o.a. op 10/03 (JT) en op 04/04 (FA). Twee Noordse Stormvogels vlogen op 01/03 langs WK (TL) en op 24/03 was er een vondst op het strand van Oostka- pelle (IG). Het hoogste aantal Jan-van genten (65 ex) vloog op 01/03 langs WK (TL). Op 04/04 zwommen twee on volwassen Kuifaalscholvers in de bui tenhaven van Vlissingen (TL). In totaal werden 22 Ooievaars doorgegeven, waaronder een groep van 8 ex. die op 9 mei over de tuin van GT in nieuw- Middelburg vloog de meest opvallen de melding was. Naast een anonieme melding van een Zwarte Ooievaar op 03/05 over Zoutelande werd er op 29/05 eentje gefotografeerd bij Rammekens (Chris Verkaart). Een adulte Kwak vloog op 06/05 roepend over Domburg (KL). Een leuke bonus in deze periode was de fraaie Koereiger die JWi op 06/04 ontdekte langs de De Meylaan aan de westkant van Sint Laurens. Deze vogel was hier op 07/04 ook nog aanwezig en had over belangstelling niet te klagen. De volgende Purperreigers werden doorgegeven: 30/03 2 ex over Dishoek (JG), 09/04 eentje over Middelburg (RG), 20/04 2 ex (met 5 Blauwe Reigers) over Oranjezon (AO), 27/04 weer eentje over Oranjezon (RS/RoJ) en 08/05 3 ex over Vlissingen (FA). De enige echt opval lende gans die gemeld werd was de Sneeuwgans die op 20/05 en 22/05 in de nieuwe natuurontwikkeling ten noordoosten van WK zat (RS resp. FA). Na de eerste twee Zomertalingen in de Rammekenshoek op 08/03 (AO) volg den er zes langs de Zandvoortseweg op 16/03 (CB). Daar werd ook het hoogste aantal genoteerd op 03/04 (RS). Verder vlogen er vier Zomertalingen langs WK op 19/04 (AO) en waren er op 25/05 maximaal vier aanwezig in de nieuwe natuur bij WK (FA). Het vrouwtje Kroon- eend dat op 28/05 in de vest van Mid delburg werd gezien verdient misschien het predikaat 'verdacht' (JW). De enige gemelde Topper vloog op 05/04 met 5 Zwarte Zee-eenden mee langs WK (TL). Daar passeerden ook Grote Zee-een den op 05/04 (2 ex) en op 15/04 (5 ex, beide TL). Op 27/04 vlogen Zwarte Wouwen over Oranjezon (RS, RoJ) en Middelburg (IG). Na een melding van een Rode Wouw over de camping van Oostkapelle op 29/03 (Geert Maljaars) vond AvG op 04/04 twee pleisterende vogels langs de Breeweg aan de noordzijde van Ter Hooge. Deze vogels lieten zich in de na middag en avond vanaf de Groeneweg aan de zuidkant van Ter Hooge mooi bekijken. 's Avonds vloog vermoedelijk één van deze vogels weg over het Zand- voortweggebied (RoJ). Op 05/04 was er nog één vogel ter plaatse langs de Groe- neweg en deze vertrok later op de och tend over het huis van SL (Adelaarstraat, Middelburg). Er werden 14 Blauwe Kiekendieven doorgegeven (maart 9 ex, april 3 ex, mei 2 ex). De Grauwe Kie kendief was weer traditioneel schaars: op 27-04 vloog een 9 over Oranjezon (RS, RoJ, AvG). De tijd dat de Havik echt schaars was op Walcheren ligt definitief achter ons. In deze periode werden 12 Haviken gemeld. Wespendieven vlo gen op 08/05 over Oost-Souburg (AJ), op 09/05 over de Verwerijstraat in Mid delburg (JW), op 22/05 over Dishoek (JG) en tenslotte op 25/05 over het Zandvoortweggebied (JW). Een moge lijke Dwergarend hing enige tijd boven 28 't Zwelmpje 23e jaargang, nummer 2, december 2008 Dishoek (JG). Helaas kon de vogel niet meer worden opgepikt door andere vo gelaars. Visarenden lieten Walcheren duidelijk niet links liggen met exempla ren over het Zandvoortweggebied op 20/04 (CB), over WK op 02/05 (IM), over het Nollestrand op 03/05 (Chris van de Vliet) en op 05/05 (Roel Schwartz), weer over WK op 24/05 (AO), over Dishoek op 26/05 (JG) en nogmaals over WK op 28/05 (JT). Een vroeg 3 Roodpootvalk dook op in Oranjezon op 23/04 (RoJ) en twee 99 vlogen over de Adelaarstraat in Middelburg op 10/05 (SL). De teller van Smellekens bleef steken op 16 ex (maart 6, april 6, mei 4). Niet minder dan 17 Slechtvalken werden doorgegeven (maart 8 ex, april 6 ex, mei 3 ex). Twee of drie Kwartels riepen vanaf 30 mei langs de Zandvoortseweg (RS e.a.). Eén van de hoogtepunten van de peri ode was het verblijf van 4 Kraanvogels vanaf 14/03 langs de Baaijenhovense- weg ten oosten van Aagtekerke (PdK e.v.a.). Op 25/03 kreeg dit kwartet ge zelschap van nummer vijf en zes (CB) en dat zestal bleef tot 30/03. Op 21/04 vloog een groepje van vier Morinel- plevieren over de Vier Hoogten (IG). Na een melding van twee overvliegende en roepende Steltkluten bij Dishoek op 10/05 (JG) verscheen deze soort voor het derde jaar in successie in het Zand- voortweggebied. Op 18/05 vond PAW daar twee exemplaren. Het maximum aantal IJslandse Grutto's betrof 50 ex langs de Stenen Kruisweg op 01/03 (SL). De eerste drie Kleine Strandlopers lie pen op 11/05 langs de Zandvoortseweg (CB), en het maximumaantal aldaar was 8 ex op 17/05 (RS). Ook Temmincks Strandlopers hadden een voorkeur voor dit gebied. Na 8 Temminckjes op 04/05 (CB) liep het aantal daar op tot maar liefst 22 ex op 11/05 (PAW). Daar naast liepen er op 25/05 twee in de nieuwe natuur bij WK, evenals de enige twee gemelde Krombekstrandlopers Kraanvogels, 19 maart 2008, Aagtekerke 23e jaargang, nummer 2, december 2008 't Zwelmpje 29

Tijdschriftenbank Zeeland

't Zwelmpje | 2008 | | pagina 16