Noordse Kauwen. Het maximumaan tal betrof vijf exemplaren in een groep Kauwen aan de rand van West-Souburg op 07/03 (RS). Slechts twee Appelvin- ken werden doorgegeven: op 24/03 zat er eetje op de Dam in Middelburg (JW) en op 30/05 vloog een late over tussen Koudekerke en Vlissingen (JW). Goud vinken werden uitsluitend gemeld van de binnenduinrand bij Dishoek en uit Oranjezon. Naast een vijftal 'losse' overvliegende en ongedetermineerde Barmsijzen werden ook hier en daar Kleine Barmsijzen gezien: op 27/04 een groepje van zes ter plaatse bij Dis hoek (JG) en eentje in Arnemuiden (JW) en vloog er één over in Oranjezon (RS). Verder op 02/05 eentje overvliegend over WK (JL, TL, PB) en op 10/05 was er één ter plaatse in de wijk Dauwendaele, Middelburg (JW). De enige gemelde Kruisbekken (2 ex) vlogen op 25/05 over de Stromenwijk in Middelburg (RG). Behalve een overtrekkende Geel- gors op 30/03 bij Zoutelande werden er twee ter plaatse gezien langs de But- tingseweg op 02/05 (Arie Sterk). Tot slot van dit overzicht nog drie soorten gor zen die allen slechts één keer gemeld werden. Een roepende Ortolaan pas seerde de zeedijk van WK op 02/05 (JL, TL, PB). Op 16/03 vloog een Sneeuw- gors over de nieuwe natuur bij WK (FA) en de enige IJsgors trok roepend over Oranjezon op 20/04 (RS). JUNI - AUGUSTUS Ook dit overzicht herbergt weer een aantal bijzonder leuke waarnemingen. Behalve de derde Vale Gier voor Walcheren waren de zomermaanden ook goed voor een Vale Pijlstormvogel, een Gestreepte Strandlo- per, Poelruiter en nog veel meer leuks. Een opvallende verschijning was een Kuifduiker in zomerkleed in de Sloeha- ven op 01/06 (JW). Al net zo verrassend was de Geoorde Fuut die op 25/07 een nieuw aangelegde plas ten zuiden Oostkapelle had uitgezocht (PLM). De eerste Noordse Stormvogel van het 'najaar' vloog langs WK op 23/08 (TL, IM). Die dag passeerden er bovendien twee Grauwe Pijlstormvogels, een Vale Pijlstormvogel en een vierde pijl stormvogel, die net te ver vloog voor sluitende determinatie. Deze ging de notulen in als vermoedelijke Vale Pijl stormvogel, evenals de pijlstormvogel die al op 08/08 was langsgevlogen (IM). 23/08 2 ex WK (TL, IM). Grote Zilver reigers doken op in de natuurontwik keling bij WK op 21/06 en 22/06 (Eline Verhulst), op 24/07 (TL, CB) en daarna op 28/07 (Robert van Tiel). Merkwaardig te noemen is de melding van een vogel ter plaatse in de vest van Veere op 09/08 (Peter Brouwer). Purperreigers werden gezien langs de Hogeweg bij WK 03/08 (AO) en 04/08 (JT). In het Zandvoort- weggebied was er kort eentje ter plaat se op 14/08 (RoJ) en daarna verscheen de soort weer in de natuurontwikkeling bij WK met een juveniel op 15/08-18/08 (FA ea) en eentje van 28/08-31/08 (PAW V Ooievaar, 13 juli 2008, Middelburg 32 't Zwelmpje 23e jaargang, nummer 2, december 2008 ea). Zomerse Ooievaars vlogen op 11/06 over de wijk 't Zand, Middelburg (Hannah Heikoop - toen nog - inmid dels Hannah Goedbloed), op 18/06 (Je roen Sytsma) en 26/06 (John van Vliet) over de wijk Klarenbeek, Middelburg en op 13/07 weer over Middelburg (CB) en Vlissingen (PAW). Zwarte Ooievaars sierden het luchtruim boven de tuin van JW op 24/07 (1) en op 25/07 (2). Op die laatste datum werden er ook twee ge zien boven Dishoek (FT) en op 17/08 trokken er twee in noordoostelijke rich ting over WK (PAW). Vermoedelijk de zelfde vogels werden een half uur later op Schouwen-Duiveland ook opgepikt. Casarca's wisten WK ook te vinden. Van af 27/07 was één vogel ter plaatse langs de Hogeweg (Aart Lagerwerf), op 16/08 zaten er twee (CB) en tussen 17/08 en 28/08 zelfs drie (PAW ea). Zomertalin- gen bleven hier ook tot in juni hangen met maximaal drie vogels op 04/06 (FA). Op 14/06 zwom er eentje langs de Zandvoortweg bij Middelburg en op 31/07 zaten er weer twee bij WK (TL). Een late Zwarte Wouw koerste op 22/06 over Grijpskerke (PAW). Eén van de hoogtepunten van deze periode was de Vale Gier die FA boven zijn kan toor zag hangen op 03/06 (Edisonweg, Vlissingen. De vogel werd vervolgens door RS opgepikt boven zijn tuin (West Souburg) en daarna vond diezelfde RS hem terug, vliegend in de weihoek van Hogelande. Daar konden velen een nieuwe Walcherensoort bijschrijven. De daaropvolgende dagen bleef de vogel op Walcheren rondhangen, waarover meer in een artikel elders in dit num mer. Eind augustus verschenen de eer ste (juveniele) Blauwe Kiekendieven weer: op 30/08 bij WK (TL) en een dag Zomertortel, 24 juli2008, Westkapelle later eentje bij Meliskerke (PAW). In het gebied ten noordoosten van WK werd vanaf 15/08 regelmatig een Havik ge zien. Verder vloog er op 06/07 een on volwassen 9 bij Zoutelande (PAW), op 25/07 een vliegvlugge juveniel in Oran jezon (PLM), op 30/07 een adult bij Dis hoek (JG), op 08/08 een juveniel aldaar (JG) en tenslotte op 30/08 eentje langs de Nolledijk. Wespendieven werden opgemerkt boven WK op 10/06 (RS), boven Grijpskerke op 01/07 (SL), op de Veersedam op 25/07 Veersedam (JW) en weer boven WK op 29/08 (1, PAW) en op 30/08 (3, CB). Een laat 9 Smelle- ken probeerde de Vale Gier bij de A58 te verjagen op 09/06 (JW). De eerste na- jaarsgevallen waren voor WK: 16/08 Ho- geweg (JL), 30/08 opslagterrein (CB) en 31/08 weer over de natuurontwikkeling (RS ea). Leuk was dat de 2e kj Slechtvalk die op 09/07 in het Zandvoortweggbied zat, een ring bleek te dragen. Navraag leerde dat deze vogel op 2 juli 2007 als nestjong van de grondbroeders op de Hoge Platen was geringd door Henk 23e jaargang, nummer 2, december 2008 't Zwelmpje 33

Tijdschriftenbank Zeeland

't Zwelmpje | 2008 | | pagina 18