Castelijns. Het was het eerste teken van leven sinds de jongen daar vertrokken. Andere Slechtvalken werden gezien boven Middelburg op 21/08 (JW), bij de Mortiere, Middelburg op 24/08 (Bert Wetsteyn) en weer langs de Zandvoort- seweg op 27/08 (RoJ). Veel vogelaars hadden graag de Porseleinhoen ge zien die op 31/08 op een slikrandje foe- rageerde langs de Hogeweg bij WK (Jo van der Coelen). Kwartels waren weer ouderwets algemeen, met de meeste meldingen in het Zandvoortwegge- bied: 10/06 (RS), maximaal 5 ex tussen 14/06 en 18/06, weer eentje op 13/07 (MK) en tenslotte werd een Kwartel gehoord langs de Oude Veerseweg op 23/07 (HH). Dat de aanleg van nieuwe natuur goed zou zijn voor steltlopers op Walcheren was al in menig gesprek aan de orde geweest. Toch was het afwachten wat het Zandvoortweggebied en met name het gebied ten noordoosten van WK dit jaar aan schaarse en zeldzame soorten zou opleveren. Het steltloperoverzicht je wat hier volgt geeft een eerste in druk. Een Strandplevier liep bij WK op 07/07 (PAW). De enige gemelde Krom- bekstrandlopers werden hier ook ge zien: de eerste op 23/07 (IM), daarna 7 ex op 24/07 en 25/07 (SL, TL), 11 ex op 07/08 (SL), 8 ex op 12/08 (JT) en 10 ex op 13/08 (FA). De eerste Kleine Strand- lopers van het 'najaar' liepen op 24/07 in het Zandvoortweggebied (2, RoJ) en op 25/07 bij WK (3, TL). Ook Temmincks Strandlopers werden in deze twee ge bieden opgemerkt: eentje al op 12/07 in het Zandvoortweggebied (CB, TL), vervolgens op 25/07 en 26/07 2 ex al daar, op 07/08 2 ex bij WK (SL) en daar nog 1 ex op 30/08 (PLM). De tweede Gestreepte Strandloper ooit op Wal cheren was van 07/07 tot en met 10/07 aanwezig langs de K. de Vosweg bij WK (PAW eva). Het betekende voor een heel aantal fanatieke vogelaars zelfs een nieuwe Walcherensoort. Een IJslandse Grutto werd daar op 05/07 en op 20/07 gemeld (RS ea). Op 02/07 doken her en der de eerste Bosruiters weer op. De tweede zeldzame steltlopersoort in de vorm van een adult zomerkleed Poelruiter liep op 05/07 en 08/07 in de nieuwe natuur bij WK (IM eva). De melding van een langsvliegende Rosse Franjepoot in adult zomerkleed langs de zeedijk van WK op 18/07 (Christian Brinkman) zal wat wenkbrauwen doen fronsen. Veel meer voorspelbaar waren de Grauwe Franjepoten die op 20/08 (kort) en op 28/09 en 29/08 in de na- tuurontwikkelingplassen bij WK zwom men (beiden ontdekt door PAW, de tweede door velen gezien). Grote Jagers werden gezien bij WK op 23/07 (Paul Roelen), 24/07 (TL) en 23/08 WK (TL, IM). Kleine Jagers waren wat minder schaars (allemaal langs WK): 08/07 (IM), 24/07 (TL), 08/08 (IM), 16/08 (IM), 23/08 21 ex (TL, IM), 25/08 (TL) en 26/08 3 ex (TL). De enige Kleinste Ja ger passeerde de telpost op 23/08 (TL, IM). Er werden in de zomermaanden maar liefst 41 Zwartkopmeeuwen op Walcheren gezien (juni 4, juli 27, au gustus 10). De meest opvallende is wel de trouwe overwinteraar die bij de draaibrug van Souburg terugkeerde op 21/08. Een Drieteenmeeuw was aanwezig langs de Hogeweg bij WK op 19/07 (Teun van Kessel) en een andere stond op 16/08 op de zeedijk (IM). Het enthousiaste meeuwen kijken door o.a. Ies 'Meeuwmeester' leverde enorme 34 't Zwelmpje 23e jaargang, nummer 2, december 2008 Geelpootmeeuw, 1e-kj, 28 augustus 2008, Westkapelle aantallen Geelpootmeeuwen op. In totaal werden niet minder dan 166 vo gels gemeld, al zitten er natuurlijk heel wat dubbeltellingen bij. De meeste vo gels werden gezien bij WK, maar ook de vuilstort in het Sloegebied was een goede plek. Pontische Meeuwen kon den natuurlijk niet achterblijven: bij WK werd de soort genoteerd op de vol gende data: 04/07 2e kj (IM), 18/07 adult (Christian Brinkman, Alwin Borhem), 15/08 2e kj (SL), 17/08 2e kj (PAW), 28/08 2e kj (SL) en 29/08 1e kj (IM). Op 20/08 was een 2e kj aanwezig in het Sloege- bied (IM). Baltische Mantelmeeuwen werden op naam gebracht te WK op 28/06 (2e kj, IM) en op 03/07 (3e kj, IM). De Grote Burgemeester maakte het hal^aar vol op de zeedijk van WK, waar de laatste waarneming werd gedaan op 14/06 (IG). Des te opmerkelijker was de melding van een Grote Burgemeester over Domburg op 22/07 (Teun van Kes- sel). Een leuke bonus voor de trektellers was de Reuzenstern die op 05/07 langs het voormalige Kiekuus vloog (SL ea). Een andere vette krent was de juveniele Witvleugelstern die op 12/08 kort in het Zandvoortweggebied foerageerde (PAW). Enkele toegesnelde belangstel lenden kwamen te laat. Op 23/08 was er leuke sternentrek te zien langs WK: 109 Zwarte Sterns, 55 Dwergsterns en 28 Noordse Sterns (IM, TL). Er waren ver spreid over Walcheren diverse meldin gen van Kerkuilen: 14/06 jagend in het Zandvoortweggebied (RoJ), o.a. 17/06 ouder met twee jongen omgeving Veerse Poort (JS), 01/07 Veerse Kreken (GT), 12/07 Arnemuiden (TL) en 29/08 Zoutelande (RS) en Meliskerke (JW). Na een IJsvogel op 18/06 bij Koude- 23e jaargang, nummer 2, december 2008 't Zwelmpje 35

Tijdschriftenbank Zeeland

't Zwelmpje | 2008 | | pagina 19