Vogelwerkgroep Walcheren AID Zuid-Neder land Vogel- en egelop- vang De Mikke 'tZwelmpje is het contactblad van de vereniging Vogelwerkgroep Walcheren en verschijnt viermaal per jaar. www.vwgwalcheren.nl Redactie Postadres Voorzitter Secretaris Penningmeester Onderzoeks coördinator Planologie Corstiaan Beeke Johannes Luiten Nachtegaalstraat 18, 4335 CG Middelburg, 06-41812719 zwelmpje@vwgwalcheren.nl VWG Walcheren, p.a. Nachtegaalstraat 18, 4335 CG Middelburg Wouter van Zandbrink, Baaiweg 3, 4363 NN Aagtekerke, 06-22160358, voorzitter@vwgwalcheren.nl Pim Wolf, Batenburg 63, 4385 HG Vlissingen, 06-22783428 secretaris@vwgwalcheren.nl Mario Aspeslagh, Nederstraat 3, 4332 AX Middelburg, 06-42320299, penningmeester@vwgwalcheren.nl Gerard Troost, Prins Johan Frisostraat 7, 4332 VB Middelburg, 06-48275077, onderzoek@vwgwalcheren.nl Floor Arts, Jan Campertstraat 31, 4361 DD Westkapelle, 06-22783429, planologie@vwgwalcheren.nl AID Walcheren en stookolieslachtof fers Koos Minnaar, Obsidiaan 19, 4337 LL Middelburg, 0118-611547, minboo@zeelandnet.nl Peter Alblas, 040-2563800 06-53182110, p.j.j.alblas@aid.agro.nl (achterin Park Toorenvliedt), Koudekerkseweg 131A, 4335 SL Middelburg, 0118-62828, demikke@zeelandnet.nl De contributie bedraagt 18,- per jaar, over te maken op 12.44.38.059, Rabobank te Vlissingen. Adreswijzigingen naar administratie@vwgwalcheren.nl. foto omslag: Rosse Franjepoot, Veersedam, november2008 (Corstiaan Beeke)

Tijdschriftenbank Zeeland

't Zwelmpje | 2008 | | pagina 2