.4 Westkapelle november 2007: influxen van Middelste Jagers, Stormvogeltjes en Kleine Alken De tweede week van november 2007 zal bij veel zeetrekwaarnemers niet snel vergeten worden. In de periode van 6 tot en met 13 november passeerden vanaf de Atlantische Oceaan diverse depressies de noordelijke Britse eilanden. Over een groot gebied, vanaf de noordelijke Atlantische Oceaan tot in de Noordzee, zorgde dit voor een dagenlang durende noordwestelijke luchtstroom. De temperatuur deed een flinke stap terug en niet zelden ging de soms harde noordwester ge paard met felle hagelbuien. Deze extreme weersomstandigheden, en met name de harde noordwestenwind in de noordelijke Atlantische Oceaan, zorgden voor grote aantallen zeevogels in de Noordzee. De grote aantallen Middelste Jagers, stormvogeltjes en Kleine Alken zullen veel waarnemers lang bijblijven. Het begon op de 5e november toen de hele dag een harde wind uit west tot zuid west waaide. In de nacht van de 5e op de 6e draaide deze wind naar het noordwes ten en nam toe in kracht. Bij het eerste licht van de volgende dag stond er een krachtige noordwester (6 Bft) en werden de waarnemers bij de Westkaap compleet verrast door de grote aantallen Middel ste Jagers voor de kust. Gedurende de hele dag was er een zuidwaarts gerichte constante stroom van jagers. Groepen tot tien exemplaren passeerden vooral 's ochtends op korte afstand de Westkaap - beelden die met name Niels de Schip per, Gerard Troost en ondergetekende niet snel zullen vergeten. Na het invallen van de schemering om 17:30 stond de teller op 354 exemplaren naar zuid en 8 noord, een verviervoudiging van het dagtotaal van 90 op de 10e november van het legendarische 1985 - een record wat 22 jaar standhield en dat schier onover troffen werd geacht. Naast de Middelste Jagers waren er ook andere zeevogels, waaronder 12 Parel- en twee IJsduikers, 12 't Zwelmpje 23e jaargang, nummer 2, december 2008 11 Grauwe Pijlen, een Vorkstaartmeeuw, ruim 2400 Drieteenmeeuwen, 12 Kleine Alken en - klassiek op goede zeevogelda- gen - tegen de namiddag de eerste Vaal Stormvogeltjes (9) en een Stormvogeltje. De volgende dag, 7 november, was de wind iets gekrompen maar stond er nog steeds een harde westenwind. De ver wachtingen waren hooggespannen, maar het aantal Middelste Jagers eindigde op een enigszins 'teleurstellende' 111, waarvan nu de meeste naar noord vlogen (79). Hoogtepunten waren 11 Grauwe Pijlstormvogels, 6 Vaal Stormvogeltjes, weer een Stormvogeltje, een IJseend en 15 Kleine Alken. Na de 7e leek het wat gedaan met de zeevogelstroom. Op de 8e was de wind gedraaid naar WZW en passeerden slechts een Grauwe Pijl, een IJseend, vijf Kleine Alken, maar wel een Rosse Franjepoot en toch nog 73 Middelste Jagers. Het bleek weer eens hoe de windrichting bepa lend is voor het verschijnen van zeevogels dicht onder de kust - zoals de volgende dagen zouden doen blijken, waren ze er wel! Op de avond van de 8e was de wind weer naar noord west gedraaid en toegenomen tot een dikke 8 Bft. De combinatie van de harde wind en de striemende hagel buien (waarin de temperatuur daalde tot 2 graden!) en de vele zeevogels maakten de telling op 9 november onstuimig en hectisch. Middelste Jagers waren er weer volop en door de harde wind niet alleen boven zee, maar ook boven de dijk en zelfs boven het binnenland. Het dagtotaal van de 6e werd overtroffen met welge teld 408 genoteerde vogels. Er waren nu ook veel Vaal Stormvogeltjes (95), Rosse Franjepoten (11) en meer Grote Jagers (18) en Kleine Alken (57). Er flapte ook nog een IJsduiker langs en zoals ver wacht verschenen ook de eerste Grote Burgemeesters uit het barre noorden (drie eerste-winters). Onder: Kleine Alk, boven: Middelste Jager 23e jaargang, nummer 2, december 2008 't Zwelmpje 13

Tijdschriftenbank Zeeland

't Zwelmpje | 2008 | | pagina 8