IJsgors, 14 november 2009, Westkapelle zeedijk. Foto: Corstiaan Beeke kwam voor verschillende andere tellers die dag net te vroeg. Een erg vroege IJs gors vloog al op 12/09 luid roepend over het opslagterrein van WK (CB). Naast verschillende overtrekkende vo gels (N=10) in oktober en november werd er op 22/10 een groepje van maxi maal zes IJsgorzen ontdekt op een ak ker langs de Schoneweg, tussen Dom burg en WK (PAW, RS e.a.). Een aantal van deze vogels bleef vermoedelijk lan gere tijd hangen, getuige een hele reeks waarnemingen van vogels aan de grond tot in december. Bij de meeste van de waarnemingen ging het om één of twee vogels, of tussen Veldleeuweriken in het Vroon, of bovenop de zeedijk. Mede door het stiekeme gedrag van de soort ('sluipend' door het gras), was het op de dijk vaak lastig om een IJsgors terug te vinden, zelfs als je precies wist waar de vogel was gaan zitten. Sneeuwgorzen lieten zich ook niet onbetuigd. De eer ste vloog op 14/09 over de zeedijk van WK (MK). Leuk waren drie verschillende individuen in 'het binnenland': op 19/09 op een akker langs de Trekdijk, ten zuid westen van Nieuw en Sint Joosland (B. Wetsteyn), op 28/09 opvliegend van ak ker aan de Rapenburgseweg tussen Me- liskerke en Aagtekerke (PAW) en op 03/11 in de berm van de Baaijenho- venseweg, ten zuiden van Oostkapelle (KL). Eind oktober werden er doortrek kende groepjes gezien op de zeedijk van WK, met op 26/10 8 ex (CB) en op 28/10 4 ex (J. van Rossum). Vanaf 05/11 waren er hier wisselende aantallen Sneeuwgorzen ter plaatse, met een maximum van 18 ex op 11/11 (MK). Op 16/11 raapte FA er eentje op als ver keersslachtoffer. Leuker was het gering de mannetje op 17/11, dat op 18 febru ari van dit jaar geringd bleek te zijn in Norfolk, Engeland (PAW, CB). Corstiaan Beeke 20 't Zwelmpje 25e jaargang, nummer 1, april 2010

Tijdschriftenbank Zeeland

't Zwelmpje | 2010 | | pagina 12