Dwergmeeuw, 15 april 2010, Westkapelle, 't Vroon. Foto: Marcel Klootwijk waren en het plaatje is compleet! Met het perfecte licht erbij maakte ik ook nog eens mooie filmbeelden van de aanwe zige vogels en de vertrekkende groepen om zodoende een mooi beeld te krijgen van de trekbeweging. Continu vertrok ken er groepen naar het noordoosten. Leuk was te zien dat vóór het vertrek de groepen vogels massaal gingen roepen en samenklonterden om dan vervolgens over K. de Vosweg richting Domburg weg te vliegen. Sander Lilipaly kwam langs en wreef eens flink in zijn ogen: "Dit heb ik nog nooit meegemaakt!" "Nee Sander, ik ook niet..." Samen aanschouwden we dit spektakel. Als bonus vloog er een fraaie Visarend over die langzaam richting zee vloog en de nodige paniek veroorzaakte. Veel Dwergmeeuwen verlieten het gebied. Sander besloot om even over zee te kijken waar in een klein half uurtje ongeveer 150 Dwergmeeuwen over zee vlogen. Dit bewees dat het toch echt over het binnenland vloog! Na 09.30 uur werd het minder en verbleven er nog 400 in 't Vroon. Opeens kwam er een Slecht valkwijf jagen en alle 400 vogels besloten om strak naar noordoost weg te vliegen. Daarna kwamen er nog mondjesmaat 6 'tZwelmpje 25e jaargang, nummer 2, juli 2010 Dwergmeeuwen binnen die ook weer snel vertrokken. Om 11.00 uur bleef de teller steken op 4943 vogels en was de koek echt op. Een nieuw record voor Westkapelle, en voor mij (en deels voor Sander) een onvergetelijke ervaring, die veroorzaakt werd doordat de trek zich over het binnenland afspeelde en dat de vogels voor kortere of langere tijd aanwezig waren. Bovendien zijn Dwerg meeuwen juweeltjes om naar te kijken, helemaal omdat alles op korte afstand was te aanschouwen. Het is bekend van Westkapelle dat er en kele duizenden Dwergmeeuwen kunnen langskomen. Deze vogels vliegen dan in een vrij korte periode echt over zee. Dit keer was het dus anders. Natuurlijk speelt 't Vroon als natuurontwikkelingsgebied hierin een belangrijke rol. De vogels kun nen dan voor kortere of langere tijd foe- rageren en vervolgens weer verder gaan. Dit gebeurt ook ver in het binnenland elders in het land maar nooit zo massaal als die dag bij Westkapelle. Het verschil is natuurlijk dat 't Vroon dicht aan de kust ligt waar de doortrek het sterkst is. De voorjaarstrek van Dwergmeeuwen langs Westkapelle kent zijn piek in de tweede helft van april; dit beeld is ook landelijk te zien. Voornamelijk langs de kust maar dus ook ver in het binnenland worden groepjes gezien. Zo kunnen enkele hon derden vogels verblijven boven plassen in de provincie Limburg wat in april 2010 ook het geval was. Tijdens het record van 24 april te West kapelle waren de weersomstandigheden ideaal: helder, zonnig weer met een zwak ke noordoostenwind. Het vorig record op Westkapelle was op 22 april 2006 met 3670 Dwergmeeuwen. Om een beeld te geven van de grootste aantallen ooit tijdens de voorjaarstrek, heb ik een landelijk overzicht gemaakt. Rob Sponselee 1. Camperduin 8632 ex. 15 apr il 2006 2. Egmond aan Zee 8099 ex. 25 apr l 2010 3. Camperduin 6158 ex. 19 apr il 2007 4. Noordwijk 5236 ex. 19 apr l 2010 5. Westkapelle 4943 ex. 24 apr l 2010 6. Camperduin 4697 ex. 23 apr il 2006 7. Camperduin 4507 ex. 29 apr il 2007 8. Camperduin 4351 ex. 25 apr l 2010 9. Westkapelle 3670 ex. 22 apr il 2006 10. Camperduin 3653 ex. 28 apr l 2007 11. Scheveningen 3516 ex. 06 apr l 1981 12. Egmond aan Zee 3459 ex. 28 apr l 1989 13. Egmond aan Zee 3399 ex. 29 apr l 2007 14. Noordwijk 3058 ex. 23 apr l 2010 15. Hondsbossche 3034 ex. 15 apr il 2006 25e jaargang, nummer 2, juli 2010 'tZwelmpje 7

Tijdschriftenbank Zeeland

't Zwelmpje | 2010 | | pagina 5