Draaihals, 12 september2010, Westkapelle. Foto: Corstiaan Beeke 16/09 zat er weer eentje langs het puin- pad (R. Jansen) en op 26/09 zag RS er één bij het Kustlicht, Zoutelande. Het meest onverwacht, voor wat betreft locatie en datum was de Draaihals die de tuin van JS (Veerse Poort, Middelburg) opfleurde op 05/10 en 06/10 (JS e.a.). Eén van de grootste verrassingen in deze periode waren de twee Kleine Bonte Spechten die op 21/11 in het dennenbos van Oran jezon werden ontdekt (PR). De vogels zouden de hele winter blijven. Dit was de eerste keer dat deze soort 'twitchbaar' was op Walcheren en daarom hadden ze over gebrek aan aandacht niets te klagen. Goede dagen voor overtrekkende Boom leeuweriken op de Nolledijk waren 04/10 met 23 ex (GT) en 08/11 met 33 ex (PAW, PLM). Op Walcheren altijd schaarse Strandleeuweriken waren kortstondig aanwezig op de zeedijk van WK op 29/10 (MK, RoJ) en op 10/11 (2 ex, SL). Op 04/10 zouden kort twee Rotszwaluwen zijn gezien boven de kreek van WK (TK). Een geweldig aantal van 1516 Huiszwaluwen passeerde de Nolledijk op 06/09 (SL). Op 22/10 trokken 15 Waterpiepers langs 't Kiekuus op WK (JL, PAW, SL). Meerdere vogels pleisterden kort op de zeedijk. Door Limburgse vogelaars werd op 12/10 een overtrekkende Roodkeelpieper vanaf het puinpad van WK gezien en ge hoord. In totaal werden er 12 Grote Pie pers gemeld, waarvan er op 02/10 twee enige tijd ter plaatse aan de binnenzijde van de zeedijk ter hoogte van de West kaap op WK (CB, JL e.a.). Een overtrek kende Duinpieper werd op 06/09 opge pikt op twee verschillende plaatsen boven WK (T. Muusse, PLM, RS). Exact hetzelfde herhaalde zich op 11/09 (PB, TL, RS). Op 22/09 vlogen er Duinpiepers over WK (JW) en (een andere) over de Nolledijk (SL). Op 20/10 werden de eerste Pestvogels op Walcheren gezien: 7 ex in Oranjezon-west (A. Helder) en 22 ex langs de Hogeweg, 32 't Zwelmpje 26e jaargang, nummer 1, oktober 2011 Pestvogel, 1e-wk, 24 oktober 2010, Westkapelle. Foto: Corstiaan Beeke zien. Enkele hogere aantallen: 24/10 35 ex in WK (CB) en 35 ex bij Fort Rammekens (KL), 28/10 70 ex Langevielesingel Mid delburg (SL) en 29/10 85 ex Buitenrust laan Middelburg (TL). Vooral die laatste twee groepen bleven lang aanwezig en vormden een grote trekpleister voor vo gelaars en fotografen. Op 01/09 telde RS maar liefst 24 Gekraagde Roodstaarten in en rond WK en TL kwam op 04/09 tot 23 exemplaren. De Westkappelsche Dag (02/10) leverde nog 15 ex op (CB, JL) maar daarna liep dat aantal gestaag terug. Het laatste Walcherse Paapje van het najaar was op 17/10 aanwezig op opslagterrein Erika, WK (P. de Poorter). Op 07/09 zag JW op een drassige akker langs de Oude Veerseweg 34 Tapuiten. TL telde op 24/09 in grofweg het noordwestelijke kwadrant van Walcheren maar liefst 184 Tapuiten. De laatste tapuit van 2010 op Walcheren was een heuse dwaalgast en meteen ook het absolute hoogtepunt van het najaar ten noordwesten van WK (HH). Naast her en der wat losse individuen en kleine groepjes werden er vanaf 24/10 tot half november vele tientallen Pestvogels ge- Pestvogels, 29 oktober 2010, Middelburg. Foto: Thomas Luiten 26e jaargang, nummer 1, oktober 2011 'tZwelmpje 33

Tijdschriftenbank Zeeland

't Zwelmpje | 2011 | | pagina 18