Inhoud Redactioneel Agenda Mededelingen 3 Mededelingen 5 Citroenkwikstaart in 't Vroon 8 Baltische Mantelmeeuwen op Westkapelle 15 Even voorstellen: Agnès Bimmel 16 Strandtelling met een onverwachte soort! 17 Zeearend op Walcheren! 19 Kuifmees en Kleine Bonte Specht: herintreders op Walcheren? 20 Waarnemingen juni - augustus 2010 24 Waarnemingen september - november 2010 Dat is weer lang geleden.hoewel de artikelen van dit nummer al wel zo'n drie maan den geleden bij onze vormgever lagen. Maar ijzer is ook voor hem niet met handen te breken. Door drukte met werk (zzp'er) was er even weinig tijd voor 't Zwelmpje. Maar wij blijven in ieder geval optimistisch: een artikel van Jaco Walhout over de Citroenkwikstaart bij Westkapelle blijft leuk om te lezen, al liep de vogel daar vorig jaar mei al. Bovendien, de artikelen voor het volgende nummer zijn allemaal al bin nen. Ook zijn de voorbereidingen voor het Ornithologisch Jaarverslag Walcheren 2011 in volle gang. Hierin hopen we zwaarder uit te gaan pakken dan een gewoon Zwelmpje. Zie daarvoor de mededelingen op pagina 3. Kijk weer goed naar de agenda en let ook gewoon weer eens op de vele mooie waarnemingen en foto's van vorig jaar: het veld in en vogels kijken is het mooiste en dat blijven we gewoon doen! Corstiaan en Johannes VWG-avond Met o.a. een lezing door Peter van Geneijgen over Slechtvalken Woensdag 30 november, aanvang 20.00 uur, zaal open 19:30 uur. MICMEC-gebouw Vlissingen, Korenbloemlaan 5. Excursie vogels tellen Dit winterhal^aar gaat de Vogelwerkgroep Walcheren maandelijks alle watervogels tellen in de 't Vroon bij Westkapelle. Excursiedata 2011/2012: 12 november, 17 december, 14januari, 18 februari en 17 maart. Kijk voor meer informatie en eventuele wijzigingen op: http://www.vwgwalcheren.nl/agenda.html 2 't Zwelmpje jjd 26e jaargang, nummer 1, oktober 2011 Naar aanleiding van de goed bezochte en informatieve ledenvergadering van 9 februari volgen hier nog wat oproepen en mededelingen voor alle leden die niet aanwezig konden zijn. 't Zwelmpje De afgelopen jaren is gebleken dat het iedere keer niet lukt om, met de aange leverde kopij, op tijd vier Zwelmpjes te maken. Het bestuur heeft daarom voor gesteld om nog maar twee Zwelmpjes per jaar uit te brengen. In plaats daarvan willen we ieder jaar een 'ornithologisch jaarverslag' gaan maken. Hierin moeten o.a. de inventarisaties, ringonderzoeken, het soortenoverzicht en de mooiste foto's een plaats krijgen. De bedoeling is dat dit een mooie uitgave wordt die als naslag werk in de kast gezet kan worden. De telexcursies De excursies in de Sint Laurense weihoek werden goed bezocht. Bekijk de resulta ten en foto's op: http://www.vwgwalcheren.nl/resulta- ten-tel-excursie.html i Tellers tijdens de telexcursie, 12 februari 2011. Foto: Joop Scheijbeler Vacature pr-bestuurslid voor de VWG Het huidige bestuur van de Vogelwerk groep bestaat uit vijf leden. Het bestuur is op zoek naar iemand die het leuk vindt zich bezig te houden met pr-zaken. Het zou een welkome aanvulling zijn als zich iemand binnen het bestuur bezig houdt met de contacten naar buiten. De Vo gelwerkgroep beschikt over unieke ken nis over de vogels op Walcheren. Deze kennis blijft naar onze mening te vaak binnenshuis. De vogelbelangen (verte genwoordigd door de VWG) zijn vrijwel onzichtbaar voor de media. De taken van het nieuwe bestuurslid zijn onder andere: Het naar buiten treden met activiteiten van de VWG door bijvoorbeeld een pers berichtje naar de krant te sturen. Een re cent voorbeeld is het presenteren van de resultaten van de midwintertelling, of de aankondiging dat de VWG dit jaar mee doet aan het jaar van de Boerenzwaluw en ook op Walcheren Boerenzwaluwen gaat tellen. De kranten en relevante websites volgen om na te gaan of er nog onderwerpen zijn waarin de VWG een rol kan spelen. Dit in nauwe samenwerking met de overige bestuursleden. Bijvoorbeeld als er ge reageerd kan worden op planologische ingrepen, zoals de aanleg van een kern centrale in het Sloe. Of, als we invloed kunnen uitoefenen op beheer, bijvoor beeld de mogelijkheid tot inspraak op het faunabeheerplan. 26e jaargang, nummer 1, oktober 2011 'tZwelmpje 3

Tijdschriftenbank Zeeland

't Zwelmpje | 2011 | | pagina 3