Erg fraai was een 2e-kj vrouwtje Grauwe Kiekendief dat op 07/05 over het Vroon naar richting Domburg verdween (CB, IG, JL, PR). Het hoogste aantal Temmincks Strandlopers in het Vroon was zes, even eens op 07/05 (CB, JL). Op 08/05 trok de derde (en laatste) Grauwe Kiekendief van het voorjaar over Walcheren. PAW zag een adult mannetje over Oranjezon vliegen. Op diezelfde dag werd ook een Steltkluut ontdekt in de Beekshoekpol- der bij Vrouwenpolder (J. Drijfhout e.a.). Deze vogel bleef aanwezig tot en met 12/05. De Draaihals die RS op 09/05 ont dekte in de berm langs de Kloosterweg (zuid van Aagtekerke), werd daar later op de dag platgereden en 's avonds door JW dood aangetroffen. Vanaf 08/05 tot eind mei werden nog maximaal drie Fluiters gehoord en gezien in de bossen tussen Kasteel Westhove en Oranjezon-west (div). Op 11/05 werd maar weer eens een ongeringde (dus onzekere) Balti- sche Mantelmeeuw gezien in het Vroon (JW). De eerste 'Walcherse' Kwartel van 2011 riep op 13/05 net ten noorden van Ritthem (J. van Vliet). Een schitterend adult mannetje Roodmus dat op 20/05 in het westelijke deel van Oranjezon werd ontdekt (MK e.a), bleef daar (regelmatig zingend) aanwezig tot 22/05. Op 21/05 werd er weer een Draaihals in Oranjezon gezien (M. Zevenbergen). In de avond van 21/05 zag C. Berrevoets een groepje van zes Bijeneters landen in populieren vlakbij zijn huis in de Oranjepolder ten noorden van Arnemuiden. Ze bleven daar ook overnachten en alleen de tij dig toegesnelde JW en PR konden ze de volgende ochtend nog enkele minuten bewonderen, voordat ze vertrokken. Op 25/05 kon een aantal vogelaars een Kwar tel aan de Walcherse jaarlijst toevoegen. De vogel riep zeer onregelmatig langs de Van Vollenhovenweg, ten westen van Serooskerke (JW e.a.). Op 30/05 werden weer Bijeneters gezien op Walcheren, deze keer minimaal twee overvliegende vogels bij Fort Rammekens (RG). Corstiaan Beeke Roodmus, Oranjezon, 21 mei2011. Foto: Jaco Walhout 32 't Zwelmpje 26e jaargang, nummer 2, februari 2012

Tijdschriftenbank Zeeland

't Zwelmpje | 2011 | | pagina 18