Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

23 resultaten gevonden

| Archief | pagina 120

Neele, Arno, Between Mainstay and Internal Colony: Zeeland and the Decline of the Dutch Republic, 1750-1800. In: Koen Stapelbroek and Jani Marjanen (eds), The Rise of Economic Societies in the

| Archief | pagina 22

fenomenenen A. Neele, Between mainstay and internal colony: Zeeland and the Decline of the Dutch Republic, 1750-1800. In: K. Stapelbroek and J. Marjanen (red.), The Rise of Economic Societies in the Eighteenth

| Archief | pagina 101

24 Arno Neele, Between Mainstay and Internal Colony: Zeeland and the Decline of the Dutch Republic, 1750-1800. In: Koen Stapelbroek and Jani Marjanen (eds), The Rise of Economic Societies in the

| Decreet | pagina 50

He had visited Bretagne in 1982 with four friends and slept in a sleeping bag at the beach of the former post impressionist colony of Pont Aven. Not so much Gauguin had impressed him, but rather the

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 20

Captaine Argall, then governour of this Colony, being parte-owner of her. Hee more for love of gaine, the root of all evill, then for any true love he bore to this Plantation, victualled and manned her anewe

| Nehalennia | pagina 50

is dat ook het Nederlandse karakter nagenoeg volledig verloren is gegaan. In 1983 observeerde de antropoloog L.J. Taylor dit verschijnsel al. Met betrekking tot de vroegere 'veritable Dutch colony

| de Wete | pagina 10

Adriaan Zwemer overleed in 1910, op de hoge leeftijd van 87 jaar. Op zijn grafsteen in Graafschap staat onder meer: "First Minister to be ordained in the Colony" - een rechtstreekse verwijzing naar

| Nehalennia | pagina 16

Netscher, P.M., Geschiedenis van de koloniën Essequebo, Demerary en Berbice, Den Haag, 1888. Oppenheim, S., 'An Early Jewish Colony in Western Guiana, 1658-1666: and its relations to the Jews in

| Sterna | pagina 18

than 700 were breeding in Finland, about 500 in Sweden and about 270 in Estonia. In 1993 a colony of 24 pairs also was found in the northwestern part of Ladoga in Russia, also belonging to the isolated

| Nehalennia | pagina 17

governour of this Colony, being parte-owner of her. Hee more for love of gaine, the root of all evill, then for any true love he bore to this Plantation, vict-ualled and manned her anewe, and sent her with

| Archief | pagina 618

Neele, A., Between mainstay and internal colony: Zeeland and the Decline of the Dutch Repu blic, 1750-1800. In: Stapelbroek, K.en Marjanen, J. (red.), The Rise of Economic Societies in the Eighteenth

| 't Duumpje | pagina 13

bijen. In Amerika heerst sinds 2006 de colony colapse disorder (CCD), het op onverklaarbare wijze ineenstorten van bijenvolken, die al tot een sterfte van 38°/o van de bijen heeft geleid. De

| Nehalennia | pagina 57

3. West Sayville mag dan een 'veritable Dutch colony' zijn geweest, juist als gevolg van haar veel minder geïsoleerde positie verliep het proces van veramerikanisering hier sneller dan in de

| 't Duumpje | pagina 8

daardoor kunnen voortbestaan en vrucht dragen - ons sma kelijk fruit zou niet zonder ze kunnen! Deze ramp, deze "Colony Collapse Disorder", werd toegeschreven aan verschillende factoren:

| 't Duumpje | pagina 10

Een jaarlijkse sterfte van gemiddeld 25 tot 30% van de Nederlandse bijenvolken wordt toegeschreven aan meerdere factoren. In 2006 spraken ze in Amerika van CCD, Colony Collapse Disorder, een ziekte

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 9

The Central African Republic (car) is a former French colony that became independent in 1960. It is landlocked and measures more than 650.000 square kilometers. It borders on Cameroon, Chad, Congo