Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

47 resultaten gevonden

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 78

Er zit muziek in Zeeland. Welkom in Zeeland! ... beschikbaarheid van goede, reeds bestaande geluidsopnamen die om niet beschikbaar zijn gesteld voor deze eenmalige uitgave. Er zit muziek in Zeeland. Luistert u maar!

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 8

haar plezier. Zij was onderwij zeres van beroep en is al heel vroeg begonnen mij pianoles te geven, later heeft ze me leraren gegeven. Ik was er nogal goed in, zo had ik dus wellicht ook in de muziek ... De muziek -vooral dan die van Scarlat ti- klinkt ook door in zijn poëzie. In een aantal gedichten refereert hij er recht streeks aan, in veel anderen is er iets van de muzikale lichtvoetigheid van

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 16

Bl0f is populair, niet alleen in Zeeland maar ook daar buiten. Wekenlang stond Liefs uit Londen hoog genoteerd op de hitlijsten. Wereldberoemd in Zee land... Hoe kijken twee van de vier Blofmoeders ... Peter Slager (29 jaar, geboren in Dreischor, woont in Vlissingen. Tekstschrijver, basgitarist en zanger van Blof) over zijn moeder: 'Nu zeg ik Ma en vroeger was dat Mam, die laatste m is er de

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 15

Eén blik op de kaart en iedere kenner is ervan overtuigd: Als je wilt vissen, dan kun je in Zeeland terecht. Waar je ook zit in die provincie, binnen een half uur kun je aan het water zijn, of beter ... gezegd nog, aan de zee. Wanneer een kind uit de vierde klas van de lagere school voor het bord de „wateren" van Zeeland opdreunt, dan klinken al die namen als muziek in de oren van iedereen die een

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 5

Een rustige studeerkamer in een nieuw bouwwoning in Kapelle. Het schooljaar zit er bijna op, dus er is tijd voor een ... Veere, zomer 1995 na Christus. Het slot van de Zeeland Nazomer Festivals, de opening van het jaarlijkse Festival Nieu we Muziek. De Grieks/Franse componist lannis Xenakis wacht de première af van

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 4

Zelden was er iemand als gast in het culturele zondagmorgen-programma van Omroep Zeeland "De Schoone Waardin" die zoveel in z'n leven had meegemaakt en daar zo kleurrijk, vol sappige details over kon ... de muziekencyclopedie "Muziek onder woorden", gaf de totstandkoming van de Zeeuwse Encyclopedie nieuwe impulsen, is mede-organisator van de Aula-lezingen in Middelburg, zit in de redactie van dit

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 42

Een beetje wereldberoemd in heel Zeeland is hij, als hij met Till Dawn de Zeeuwse Belofte wint, het popconcours dat in deze provincie de aanloop vormt voor de Grote Prijs van Nederland. ... langzaam maar zeker (h)erkend, maar leven van de muziek, dat kan nog niet. Dat zit hem wel dwars.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 53

zijn wel diepzinnig, maar niet boeiend. Er zit geen psychologie in de dramatis personae, het zijn tweedimensionale karakters, als waren het ouderwetse stripfiguren. Wel beschouwd bestaat het stuk ... De geschiedenis van den Soldaat is op het eerste gezicht onspeelbaar: het is statisch, het zit vol moeilijke sym boliek: de spiegel die hem wel ter beschikking staat, maar waar hij nooit in kijkt

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 5

74 Er zit muziek in Zeeland. Welkom in Zeeland! ... Bij deze ZT-special over muziek in Zeeland hoort een cd, geproduceerd door Peter van Houte samen met Marcel Migo. De 18 tracks worden toegelicht.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 21

ten doen. En dan vooral systematisch en op een manier die in het onderwijs past, zodat culturele vorming even belangrijk wordt als de andere vakken. Maar het onderwijs in Zeeland zit er niet om te ... J-: gd en Muziek Zeeland isaltijd al een vr-emde eend geweest in de bijt van de SCZ. Jeugd en Muziek spant zich in vc :r hedendaagse en vaak experimen ted kunst; in de praktijk niet alleen mu- z sk

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 42

zijn generatiegenoten heeft hij de romantiek afgezwo ren en houdt er een pragmatische en uitgesproken nuchtere opvatting over zijn vak op na. 'De Romantiek in de muziek is eindelijk voorbij, die ... verrassend wil len zijn', zoals hij het zelf zegt. In zijn muziek zit een enorme ritmische drive, een zekere harmonie en dis sonanten; af en toe klinkt het net even anders dan je verwacht. Tekenend zijn ook de

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 11

minuten al aan iets anders zit te denken. Dat ik wegzweef. Juist de structurerende muziek van een Shostakovich, b.v. na een moeilijke vergadering, vind ik verrukkelijk om naar te luisteren. Er is nog ... bijdrage aan het culturele leven hier in Zeeland. En wat zie je dan vervolgens? Dan gaat het programma naar Amsterdam en dan staan er grote stukken in NRC- Handelsblad. Wees blij, dat we dat in Zeeland

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 51

De Hobbyisten op om meer lijn in hun muziek te brengen. Ze besloten de rapper Keegan (22, drumcomputer) te benaderen en hij hapte toe. In 2006 kwam er nog een drummer Fabian (19) en in 2007 een ... Zeeland heeft talenten die steeds groter gaan worden In Zeeland zitten rupsen die zich tot vlinder ontpoppen Zeeland zit vol met verrassingen,

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 5

Hoe dan ook: er gebeurt -naar verhou ding- wel veel in Zeeland. En er is ook het een en ander tot stand gebracht op cultu reel gebied. Daar zijn ze het grif mee eens. Forum en het Festival Nieuwe ... waren goed. Laatst nog 'Caligula', dat vond ik echt prachtig. Toen dacht ik: of ik nu in Amsterdam zit of hier, ik merk geen veerschil! Maar: er is hier geen vanzelfspre kend, zich dagelijks

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 40

De keuze voor een conservatorium wordt bepaald door het lerarenaanbod. Als er in Middelburg een con servatorium was geweest met een leraar naar mijn keuze dan was ik daar in elk geval tijdens mijn ... ) muziek uitleven. Ik ben veel op tournee in binnen- en buitenland met deze twee ensembles. De weinige keren dat ik in Middelburg speel, zijn voor mij altijd van bijzondere betekenis.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 30

Blitze is aan de beurt. Dit moet wel het hoogtepunt zijn, denk ik als niet-kenner. Wat een kracht en een dynamiek. Voor me zit de oud-commis saris van de Koningin in Zeeland. Er zijn meer nota belen ... uiteindelijk permitteer ik mezelf een hoest. Twee keer. Neem me niet kwalijk, Jesus. Het leed is nog niet geleden. Hij zit er nog. Ik blijf onop houdelijk slikken. A. heeft het in de gaten. In de tas zit water

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 19

Vanaf het midden van de jaren zestig zijn er op vele plaatsen in Zeeland kleinschalige initiatieven ontwikkeld voor de vertoning van de 'betere film', de niet-Hollywoodfilm die ook elders in Europese ... Zeeland in de jaren zeventig in het Kuiperspoorttheater in Middelburg maar ook initiatieven in Terneuzen zijn het noemen waard. Een generatie middelbare scholieren en jonge Zeeuwen maakt er kennis met het

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 72

Nu geen bescheiden artikel maar voor het eerst in vijfenvijftig jaar een heel nummer over Muziek in Zeeland! ... slaakt een diepe zoute zucht'. Blof is populair, niet alleen in Zeeland maar ook daar buiten. Wekenlang stond Liefs uit Londen hoog genoteerd op de hitlijs ten. Wereldberoemd in Zeeland...'

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 55

Een keer om de vier jaar gaat St. Jan op concours. Dat hangt met subsidie samen die prestatiegebonden is. Er zijn vijf divisies en Steen zit nu in de derde. Met minstens 40 tot 50 optredens per jaar ... Op de bij deze muziekspecial van het ZT behorende cd Muziek uit Zeeland/ Welkom in Zeeland staat het nummer 'Oosterse Suite' van St. Jan. Voor meer informatie over Fanfare St. Jan en het

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 3

hen op? Wat ontbreekt er in Zeeland? Hoe zit het met hun eigen cultu rele voorkeuren? Vragen genoeg voor een goed gesprek aan de vooravond van een maand vol cultuur in Zeeland. ... Ze hebben zich er al voor geïnstal leerd.Comfortabel in de zonnige tuin ach ter het statige monumentenpand aan de Dam (Noordzijde). Er is thee met stroop wafels. En stemmige muziek (Vier Letzte

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 4

steek meer als we denken aan Nieuwe Muziek het Zeeland Nazomerfestival met zijn uniek locatietheater; het Film by the Seafestival in Vlissingen, de grensverleggende tentoonstellin gen in De Vleeshal in ... Onder de kop 'Zeeland gaat ten onder aan megaloma nie' betoogt Eric Loontjens in NRC van i oktober dat Zeeland moet afzien van de geplande Westerschelde containerterminal (WCT) bij Vlissingen. Een

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 12

houden. „Immers, er ontwikkelt zich op dit ogenblik een volstrekt nieuwe mu ziek, de electronische muziek. Zij maakt gebruik van een instrumentarium, dat ontwikkeld wordt in het electronisch la boratorium ... Schagen aan J. C. Bentrop: „Lien van den Broecke, in Vlissingen ook al krankemietelig, zit niettemin nog steeds nuttig te otteren aan het Zeeuwse Woor denboek. Wij ouwetjes kunnen soms nog dingen, die

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 18

Eb van rijksdiensten in Zeeland? Ik wil het over iets anders hebben. Waarom draagt iedere man onder de vijftig plotseling een baard, terwijl jonge vrouwen hun baardje juist regelmatig verwijderen ... ? Vragen, vragen in een complexe tijd, in een veranderend Zeeland.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 23

arrogant uit mijn mond, maar volgens mij programmeert bijna geen enkele zaal in Zeeland om de inhoud van de muziek. Of het lekker klinkt, en of er genoeg publiek op af komt, dat zijn de criteria. Ik vrees ... "Muziek waar geen ontwikkeling meer in zit, komt bij ons niet op de planken. Mijn opvatting is dat progressief programmeren domweg een kwestie van overleven is. Een programmeur die zich erover

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 26

- wedstrijd iedere keer anders is. Springen is ook voor iedereen te begrijpen; er zit een duidelijk wedstrijdele ment in en dat maakt het spannend. Als er een balk ... was niet te con curreren, laat staan met Aken. Door goede contacten met veel mensen en dankzij grote overtuigingskracht slaagde de organisatie er uiteindelijk in om bekende ruiters naar Zeeland te halen

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 57

moet er uit kunnen halen wat erin zit. Vandaar dat ik klanten in de winkel altijd wil horen en zien spelen.' Zwier is een beetje psycholoog want hij kan uit mensen halen wat erin zit. Zo komt hij tot ... De muziekwereld van de 'groten' is klein, maar Zwier geniet er roem. Hij heeft klanten in Vlissingen, in Zeeland, in Nederland en zelfs daarbuiten. Goede vriend en zanger van Blof Paskal Jakobsen

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 9

Langdurige opsluiting. Zo heeft hij zijn eigen (mid delbare) schooljeugd op het internaat in Brabant zeker niet ervaren. Hij spreekt er nog steeds enthousiast over, blijmoedig. 'Je was in ieder geval ... drama was in die tijd, maar je leerde er óók van. Er werden heel andere eisen gesteld dan thuis waar alles geregeld was. In zo'n jongensgemeenschap ging het heel anders. We hadden allemaal zo'n beetje het

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 9

spreekt dan, ik heb er geen kennis van, maar wel affiniteit mee. Ik versta onder cultureel erfgoed zaken die doorleefd zijn, die een leven in zich dragen, die een leven geleefd hebben. Waarin dat zit ... In Zeeland heb je prachtige oude dorpen. Ik ben heel blij dat die voor het grootste deel behouden zijn. In steden zijn oude gebouwen of straten toch te veel omringd door geijkte architectuur, veel

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 22

Eruit halen wat er in zit.' ... 'Makkelijk was het allemaal niet', geeft Lia toe, 'ik had hier in Zeeland echt het gevoel alsof ik voor de leeuwen werd geworpen. Het leek wel, of ik in het bui tenland was beland. Alsof er hier een

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 7

voorstelling wordt mogelijk gemaakt door subsidies van het Fonds voor de Podiumkunsten en de Pro vincie Zeeland. Informatie: Stichting Nieuwe Muziek Zeeland in Middelburg. ... staat. Dat is een conflict dat je van daag de dag nog heel erg aannemelijk kan maken. In alle Griekse tragedies zit zo'n relevantie, maatschappelijk of ethisch

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 26

Waar ik het meest aan denk als het over vroeger en Zeeland gaat, is veel buiten zijn, zeker vergeleken met nu in de stad, Rotterdam. Ik ben geboren en getogen op een boerderij met een speeltuin op ... . Later ben ik vijf jaar strandwacht geweest, soms prachtige dagen zo goed als alleen bij slecht weer, soms hectische dagen met mooi weer. Dan waren er duizenden mensen op het strand en in het water

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 46

Peijs' ambtstermijn zit erop, en bij een afscheid hoort een feestje. De Borrel heeft de Zeeuwse gemoe deren de afgelopen tijd nogal beziggehouden. Er zou een afscheidsreceptie komen voor de 'gewone ... Zeeu wen', één voor personeel, een symposium en dan zou er ook nog een buitengewone Statenvergadering met muziek worden georganiseerd. 41.000 euro moest dat alles gaan kosten, en dat was volgens velen

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 28

Beeldend kunstenaar Gerard Hali (1956, Amsterdam) gelooft er wel in. Hij ziet het al helemaal voor zich. Nog maar kortgeleden is hij door Nieuwe Muziek Zeeland gevraagd om ook een groot deel van de ... in het Hebreeuws. De muziek en de manier waarop het wordt uitgevoerd moeten de actualiteit maar aangeven". Deurloo is er erg benieuwd naar. Hij heeft er -na een aantal sessies met Willem Breuker- alle

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 10

is nu en/en, terwijl het of/of moet zijn. De overheid moet keuzes maken welke cul turele activiteiten wel en welke niet gesteund worden met overheidsgeld. Er zit nog wel wat rek in de sponsorcapa ... 'Het aanbod moet van een cultureel hoog niveau zijn. Het moet het waard zijn om voor te reizen. Wat dat betreft is er nu nog te veel binnen de Zeeland Nazomer Festivals wat het reguliere aan bod niet

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 47

lag afge meerd in de buitenhaven van Vlissingen. Het schip had twee dekken en acht zalen. 'Er was zeshonderd man aan boord', herinnert Bikker zich. 'In elke zaal was wel iets te beleven; muziek, een ... aan de organisatie voor het feest in 1968', zei Peter Bikker al in een interview met De Stem in 1967. 'Er zit meer achter dan je denkt om een boekenfeest op touw te zetten.' En ruim vijf jaar later

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 46

verplaatsing tussen twee hoofdplaatsen in Zeeland zit vol schokken en verrassin gen. Zoals de mensen praten, bewegen, gesticuleren; het is verschillend van wat je in Middelburg meemaakt. In geringe mate, let wel ... keer bele ven bij ons bezoek aan Goes. 'Je kunt het Platform over al neerzetten, voor mijn part ook in de polder. De enige voorwaarde is dat je er mensen bij hebt.' De actie van de mensen op het Platform

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 47

Met een kaartverkoop rond de zevenduizend heeft HZ Cult haar naam in Zeeland gevestigd. Met HZ Cult is Zeeland voorlopig nog de enige provincie met een dergelijk breed opgezet cultureel ... HZ Cult is naar eigen zeggen een uniek afwis selend cultuurprogramma met dit studiejaar de keuze uit vijftig activiteiten in de categorieën theater, muziek, film en 'specials'. Deelname aan het pro

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 36

Lezing door dr. P. K. van Daalen over „De tapijten van de Statenzaal in het Zeeuws Museum". Cyclus: „Zeeland aan het begin van de opstand tegen Spanje IV". ... Lezing door mr. D. F. Vos, hoofd Bureau Ruimtelijke Ordening van de Provinciale Griffie, over „De Juridische- en Beleids aspecten van de Planologie in Zeeland". Abdij 11, Middelburg, aanvang 20

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 34

een Vrije Republiek Zuid-Molukken zal nooit kunnen worden bereikt met vechten. Het zit nog steeds in ons hart, we zullen het ook nooit verge ten, maar wij proberen er op een andere manier uiting aan te ... De legendes, verwoordt in liedteksten kwamen na de onafhankelijkheid van het toenmalige Nederlands-Indië ook naar Zeeland, mét de eerste generatie Molukkers, die als militairen van het Koninklijk

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 9

bestuurders? Storten ze zich nu met een verbeten elan op een verbetering van het openbaar vervoer, vooral op de bussen? Zorgden ze er nu al voor dat Zeeland kan meepraten over alles wat er in Roosendaal gaat ... Waarom denken we niet veel sterker aan Vlaanderen? Rotterdam kan z'n Rijnmond laten herleven en er nog een Betuwelijn achteraan zetten. We zijn toch een transport- en distributieland! Wel, in Zeeland

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 6

In Veere gaan we wonen in een huis met kleine ruiten. Storm en regen zullen er aan de ruiten zwiepen, je weet nog van vroeger, hoe dat is, de bomen op de kaai zullen ervan ge baren met wanhopige ... gebaren, de kale, natte bomen, de zwarte bomen, en het zal winter wezen en er zal een geur van goede koffie zijn in een kleine werkkamer met veel boeken, het winters licht zal er groenig gebroken zijn, door

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 11

Meijsen is een trouwe bezoeker van het IDFA-festival in Amsterdam en van het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Op het Filmfestival Zeeland is hij nog nooit geweest, maar studenten van hem sturen er ... Op de vraag hoe hij in de filmwereld is terecht gekomen, antwoordt hij: 'Ik ben verdwaald. Ik dacht alleen geïnte resseerd te zijn in muziek en geluid, maar toen ik Satiricon van Fellini had gezien

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 33

en uitnodigingen uitdeelde: vanavond is wonderdokter Sequa in de Concertzaal en hij geneest er mensen van de reuma tiek: 'D'r motte d'r toen nog a wat naer toe gegae weeze. De slachtoffers moste dan op ... tergebleven en nog elke dag aan dui zenden mensen pijn en last bezorgde. W.P.L. Bakker vertelt zo nog vele verha len over Zierikzee in vroeger tijd, met een bijzonder beeldend vermogen. Ja wel, er werd armoede

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 2

Het is wel juist, om de totaliteit vooral in het oog te houden en de samenhang aller dingen na te speuren, maar er zit een gevaar in, want om Jan Greshof te citeren „naar een simpele waar heid kraait ... inrichting van bovengenoemde in stituten acht de Culturele Raad bovendien nogal sterk onderhevig aan andere opvattingen over het functioneren van muziek, toneel en beeldende kunst in de samenleving. De Raad

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 21

anders zijn zinnen te formuleren. Wat hij zei klonk dan ge affecteerd, gemaakt deftig. Wonderlijk genoeg was er dan in sommige woor den ineens een 'f' in plaats van een 'v' en ook de 'r' ging aan het ... . Taalkundige Lo van Driel ging er in de PZC dieper op in. Bij het lezen van de oproep van Van Gelder, vloeiden de volgende zinnen uit zijn pen: 'Plotseling stijgt uit de kolommen van de courant een geur op van