Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

333 resultaten gevonden

| Zeeuws Erfgoed | pagina 11

In 2017 viert Middelburg het feit dat de stad (volgens de oudst bekende bronnen) 800 jaar geleden stadsrechten kreeg. In dit kader biedt de gemeente Middelburg personen en organisaties een podium om ... Middelburg 800 jaar stadsrechten 1217-2017

| Decreet | pagina 105

o monumentenpanden gepresenteerd. Bezoek aan de tentoonsteUing "800 jaar Middelburg in het l V eeuws Archief was ook een onderdeel van de rondwandeling. Het was mogelijk deze wandeliw op eigen houtje ... Middelburg kent door het jaar heen een gevarieerd aanbod aan tentoonstellingen, manifestaties en activiteiten op het terrein van de beeldende kunst Elke eerste zondag van de maand openen de deel aan

| Nehalennia | pagina 16

In februari van dit jaar herdacht de bevolking van Oud-Sabbinge dat de oudst bekende schriftelijke vermelding van het dorp van precies 800 jaar geleden dateert. Voor de organisatoren van de ... Oud-Sabbinge 800

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 5

In het jaar dat Middelburg het Taal- en Letterkundecongres mocht organiseren, was de nieuwe spoorlijn van Roosendaal naar Vlissingen geopend. Daarmee kon dit geïsoleerde gewest eindelijk aanzienlijke ... Leuven bepaald dat het volgende te Middelburg zou plaatsvinden. En reeds op 5 november 1869 hadden de Provinciale Staten van Zeeland zich na een moeilijke discussie uitgesproken voor een subsidie van 800

| de Wete | pagina 4

worden gevierd dat het 800 jaar geleden is dat Middelburg zich een stad mocht gaan noe men. In 2023 is het de beurt aan Domburg ... Middelburg 800 jaar. (foto Ida Doorenweerd).

| Nehalennia | pagina 6

In 2017 is het 400 jaar geleden dat Johannes Goedaert in Middelburg werd geboren. 2017 is ook het jaar waarin het 800-jarig bestaan van Middelburg wordt gevierd. Op de website '800 jaar Middelburg ... Ons land was sinds 1568 in oorlog met het machtige Spanje. Een oorlog die 80 jaar zou duren. Middelburg, de stad waar Goedaert werd geboren en zijn leven heeft door gebracht, werd na een beleg van

| de Wete | pagina 53

van Vlaanderen het stadsrecht. Volgend jaar zal op sobere wijze worden gevierd dat Middelburg 800 jaar stadsrechten be zit. ... bewaard. Middelburg was vanouds een handelsstad. Dit betekende dat veel buitenlandse han delaren in Middelburg kwamen. In de zes tiende eeuw brachten zij de Middelburgers, tegen de zin van Karei V, in

| de Steltkluut | pagina 16

Documentatie over vogels en natuurbescherming in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg ... In 2006 bestaat de Steltkluut vijftig jaar. Een mooie gelegenheid om eens stil te staan bij wat de vereniging in die afgelopen tijd betekent heeft. In het Zeeuws Documentatiecentrum van de Zeeuwse

| Decreet | pagina 45

de koppeling aan het ene thema, Middelburg 800 jaar, was te weinig sprake, slechts drie van de zestien beelden refereerden er aan, terwijl er toch alle mogelijkheden in zaten om daar wat van te maken ... maar ook niet onder Middelburg 800 jaar.

| de Wete | pagina 56

Gapinge 800 jaar ... Tevens is het voornemen uitgesproken om in 2016 een historische tentoonstelling te organiseren met als thema '800 jaar Ga pinge' in de Torenkerk te Gapinge. De or ganisatie roept iedereen op foto

| Mooie moeite / Uitblad voor Zeeland | pagina 13

Ir.J.W. Topshuis/Delta Expositie, Burgh- Haamstede. Open: november t/m maart: woensdag t/m zondag 10-17 uur. Toegang ƒ8,00; Pas 65 en kind tot 12 jaar ƒ5,50. ... fe Voorstellingen in Middelburg, Vlissin- mes en Zierikzee kunt u dag en nacht Lie informatie krijgen via tel. 01180-11511

| De Spuije | pagina 25

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen heeft wederom het voornemen een kunstagenda voor het jaar 2012 uit te geven, gebaseerd op de circa 35.000 prenten, kaarten, etsen, aquarellen ... De agenda heeft als formaat 20,3 x 21,0 cm en bevat kleuren en zwart/wit reproducties. Door toepassing van een ringband kunnen na afloop van het jaar de beschreven bladen uitgenomen worden, waarna

| de Wete | pagina 7

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen heeft wederom het voornemen een kunstagenda voor het jaar 2012 uit te geven, gebaseerd op de circa 35.000 prenten, kaarten, etsen, aquarellen ... De agenda heeft als formaat 20,3 x 21,0 cm en bevat kleuren en zwart/wit reproducties. Door toepassing van een ringband kunnen na afloop van het jaar de beschreven bladen uitgenomen worden, waarna

| De Spuije | pagina 15

Hendrik dan wel drie jaar dienen. Dat is dus 50,- per maand. Voor dat het contract kon worden ondertekend moest Aarnout Wisse in Middelburg nog contant een bedrag betalen van honderd francs, aan de ... Hendrik Holland ging als remplacant in dienst voor boerenzoon Aarnout Wisse. Beiden waren woonachtig te Kruiningen. Hendrik kreeg een oproep om zich op 9 november 1812 te melden in Middelburg. Daar

| de Wete | pagina 4

Walcheren (was 100 jaar geleden in 2013). Dit jaar: Gapinge (800 jaar), vondst goud schat Serooskerke (50 jaar), eerste stoom schip in Nederland doet Veere aan (200 jaar), Badhotel Domburg (150 jaar), ha ... maken met Walcherse 'jubilerende' plaat sen en personen. Een selectie: Veerse Gatdam (in 2011 sluiting 50 jaar eerder), Rudolf Diesel (uitvinder van de dieselmo tor) verdronk in 1913 voor de kust van

| Mooie moeite / Uitblad voor Zeeland | pagina 9

; 7be gang f 10,00 Reserveringen: Greetje Bikker, 01184-65624 Stichting Middelburgs Theater (theater) met Lang Weekend van Pools Minitheater Middelburg, 20.30 uur; Toegan f 8,00; CJP/Pas 65 f 6 ... iloveniersdoelen te Middelburg. Het is een rerzichtstentoonstelling van drie jaar alerie Polynero te Antwerpen. Galerie- juder Erno Vroonen heeft samen met wc aidiai>uo.a Vn.oaio.|instenaars uit zijn

| 't Zwelmpje | pagina 7

van Zonneveld een kolonie ontdekt die waarschijnlijk al jaren bestond. Het is dan ook gerechtvaardigd can de aantalsschatting van 1992 op te schroeven naar meer dan 800 paar. Ook na deze correctie is ... goed beeld te krijgen van de verspreiding en de jaarlijkse fluctuaties gaan we in ieder geval in 1994 weer de Huiszwaluwen tellen.Ik wil alle tellers bedanken voor de inzet en ik hoop dat ze ook dit jaar

| de Wete | pagina 62

- 8.00 uur Middelburg, parkeerplaats ZEP Te verwachten terugkomst in Middelburg: 21.15 uur. ... In een paar jaar tijd is het imago van Rot terdam totaal omgeslagen. Hoewel ze nog altijd liever onder elkaar blijven, zijn de Rotterdammers van nu in hun nopjes met hun stad. Uit onderzoeken is

| Den Spiegel | pagina 29

aan de hoogstbiedende. De betreffende on dernemers hadden weliswaar een paar jaar hun slag kunnen slaan, hetgeen de stad on getwijfeld ten goede kwam, een duurzame relatie met de Engelsen konden ze ... eerste 20 jaar na de voltooiing van het Sloegebied in 1964 een behoorlijke groei zien. Het aantal tonnen lading dat werd gelost en geladen, vertien voudigde tussen 1965 en 1994. Deze cijfers moeten we

| Scheldestromen/de Waterwerker | pagina 6

verder, dan kan het wel over 800 meter liggen. Kijk, dan huur ik liever de buurman in om mee te rijden op het land, zodat pa kan schuiven." ... Middelburg en het andere in Terneuzen. Het in bedrijf houden van twee hoofdkantoren vanaf de fusie heeft zeker te maken met gevoelsargumenten vanuit Zeeuws-Vlaanderen. Daarom vergadert de Algemene Vergadering

| 't Zwelmpje | pagina 11

Maar liefst 800 Houtduiven zaten langs de Schotteweg, Ritthem op 18/02 (RS)De Bosuil was ook dit jaar weer present in de omgeving van Berkenbos en de Vroonweg, Oostkapel le: 04/03 en 13/03 1 ex (MK ... Oude Vlissing3eweg (ES). Sander kon in de nacht van 19/03 niet slapen en hoorde zodoende de eerste Regenwulp overtrekken over Middelburg. De eerste Grutto vloog op 23/02 over het kanaal bij Oost

| 't Zwelmpje | pagina 12

Cursusgeld voor leden: 25,-. Voor ouder en kind tot en met 18 jaar bedraagt het cursusgeld 35,-. De Vogelwerkgroep draagt per lid 5,- in de kosten bij. Daarom betalen niet leden 5,- per persoon extra ... Jaco Walhout, Verwerijstraat 25, 4331 TA Middelburg, 0118-634717, walhout25@zeelandnet.nl.

| Decreet | pagina 42

Dat was wel anders in hetzelfdejaar2017 met de kunstenaar Dani Ploeger, uitgenodigd door Kunstruimte Caesuur, in het kader van het stads feest 800 jaar Middelburg met het project 'Stelde Stad een ... Een project dat initiatieven van kunstenaars uit Middelburg zichtbaar maakte en reageerde op de afbraak van een omgeving waarin de kunst voorheen kon gedijen. Rigoureuze bezuinigingen op veel fronten

| 't Zwelmpje | pagina 3

probleem. Ër wordt geschreven en er worden foto's ter beschikking gesteld. Waarvoor veel dank. Maar uw redacteur heeft blijkbaar de blues in het voorjaar en krijgt het dit jaar alweer niet voor elkaar om het ... Deze gezellige avond vindt weer plaats óp het terras van café De Bommel op de Markt te Middelburg. Het eerste drankje is traditiegetrouw voor rekening van de VWG.

| Scheldestromen/de Waterwerker | pagina 6

veranderd is. Poldertje voor poldertje is hier uitgebreid. Nu hebben we in Zeeland zo'n 65.000 sluizen en duikers. Begin twintigste eeuw waren er slechts 8.000 tot 9.000 duikers en 1.800 sluizen. Van ... Afgelopen oktober hebben wij in de landelijke Week van Ons Water een college gegeven over dijkveiligheid. Ruim 90 geïnteresseerden hebben we deze avond op ons kantoor in Middelburg mogen verwelkomen

| Scheldestromen/de Waterwerker | pagina 8

Drenthe en Groningen Het was een nat jaar met 800 millimeter. We hebben het vermoeden dat we in 2016 weer heel wat records gaan verbreken. Gegevens van Weeronline. ... Het gebeurt niet vaak en meestal duurt het ook niet heel lang: een stroomstoring. Per jaar zitten wij Nederlanders gemiddeld 22 minuten zonder stroom. Toch is het handig om na te denken over wat je

| Scheldestromen/de Waterwerker | pagina 6

Op de Westelijke Kanaaldijk vanaf Middelburg richting Veere, ongeveer km 9.800, staat een hardstenen arduiner paal (blauwe steen) met een ronde bovenkant en aan de kanaalzijde het cijfer 7 Is dit een ... Begin mei organiseerden we in de Week van Ons Water een activiteit waarin kinderen vanaf 6 jaar met waadpak de sloot in gingen om te kijken wat er leeft in het brakke water. Hier is Lucas Murre met

| Scheldestromen/de Waterwerker | pagina 6

Tien jaar geleden was men meer bezig met 'middeltjes' zoals meststoffen en gewasbescherming of met selectie van rassen, puur akkerbouwonderzoek. Vandaag gaat het veel meer over klimaat en complete ... Walcheren waar ik al vanaf 1958 vakantie vier. Het gemaal in Middelburg is daar een vertrouwd landmark. Ook ben ik al vele jaren geabonneerd op het blad Scheldestromen dat hier door tal van familieleden wordt

| Wantij | pagina 18

dinsdag 30 mei Verzamelen13.30 uur bij de Schouwburg aan het Molenwaterte Middelburg. ... Het Zeeuws Biologisch Museum organiseert een doemiddagaktiviteitvoorde jeugd van ±10 jaar. Aktivi- teiten zijn: tentoonstelling bekijken en zelf zijdeschil deren. (Vooraf inschrijven) woensdag 17 mei

| Nehalennia | pagina 5

E.Adam, G.Albrecht, Rijn en Maas, Kunst en Cultuur 800- 1400 R.Wallrath, H.Westermann-Angerhausen eva. Keulen, Brussel, 1972 red. J.C.Dekker, P.A.Henderikx: De Abdij van Middelburg C.E.Heyning, R ... gevel en een grote binnenplaats werd het een voorbeeld voor de stadhuizen in Veere en Middelburg.

| Archief | pagina 23

In dit Jaar overleed de Heer Directeur Mr. m. van visvliet, Oud Penfïonaris der Stad! Middelburg en Opperboekhouder der O. I. Comp. ter Kamer Zeelandeen ijverig be schermer der Maatfcbappij en van ... Tot Leden wierden aangefteldde Heerers Willem jan zillbsen, Rector der latijn- iche S choolte Middelburg Jan a n t h on ij ardesch Med. Doctor te Middelburg en abraham dingemans, 's Lands

| de Wete | pagina 40

In onderstaande tabel is per jaartal weer gegeven hoeveel honden er in Middelburg respectievelijk Middelburg en Arnemuiden samen zijn gedood. ... jaar plaats honden

| de Wete | pagina 60

Na de pauze zal drs. P.W. Sijnke een lezing met lichtbeelden houden onder de titel 'De geschiedenis van Middelburg in vogel vlucht'. Over twee jaar zal herdacht worden dat Middelburg 800 jaar geleden ... chief. Hij publiceert regelmatig over de rijke geschiedenis van Middelburg.

| Decreet | pagina 87

de viering van 800 jaar Middelburg. Dit Caesuurproject kent zo zijn eigen geschiedenis; het is het derde project dat de openbare ruimte van Middelburg als onderwerp neemt. Na het Nissenproject en ter/oopsMiddelburg ... Het jaar 2017 stond voor Caesuur in het kader van stel de stad een vraag. Een 25-tal makers en denkers uit binnen buitenland werd uitgenodigd om op dit thema in te haken. Het project viel samen met