Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

80 resultaten gevonden

| Nehalennia | pagina 16

In februari van dit jaar herdacht de bevolking van Oud-Sabbinge dat de oudst bekende schriftelijke vermelding van het dorp van precies 800 jaar geleden dateert. Voor de organisatoren van de ... Oud-Sabbinge 800

| Nehalennia | pagina 6

In 2017 is het 400 jaar geleden dat Johannes Goedaert in Middelburg werd geboren. 2017 is ook het jaar waarin het 800-jarig bestaan van Middelburg wordt gevierd. Op de website '800 jaar Middelburg ... Ons land was sinds 1568 in oorlog met het machtige Spanje. Een oorlog die 80 jaar zou duren. Middelburg, de stad waar Goedaert werd geboren en zijn leven heeft door gebracht, werd na een beleg van

| de Wete | pagina 53

van Vlaanderen het stadsrecht. Volgend jaar zal op sobere wijze worden gevierd dat Middelburg 800 jaar stadsrechten be zit. ... bewaard. Middelburg was vanouds een handelsstad. Dit betekende dat veel buitenlandse han delaren in Middelburg kwamen. In de zes tiende eeuw brachten zij de Middelburgers, tegen de zin van Karei V, in

| de Steltkluut | pagina 16

Documentatie over vogels en natuurbescherming in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg ... In 2006 bestaat de Steltkluut vijftig jaar. Een mooie gelegenheid om eens stil te staan bij wat de vereniging in die afgelopen tijd betekent heeft. In het Zeeuws Documentatiecentrum van de Zeeuwse

| de Wete | pagina 56

Gapinge 800 jaar ... Tevens is het voornemen uitgesproken om in 2016 een historische tentoonstelling te organiseren met als thema '800 jaar Ga pinge' in de Torenkerk te Gapinge. De or ganisatie roept iedereen op foto

| De Spuije | pagina 25

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen heeft wederom het voornemen een kunstagenda voor het jaar 2012 uit te geven, gebaseerd op de circa 35.000 prenten, kaarten, etsen, aquarellen ... De agenda heeft als formaat 20,3 x 21,0 cm en bevat kleuren en zwart/wit reproducties. Door toepassing van een ringband kunnen na afloop van het jaar de beschreven bladen uitgenomen worden, waarna

| de Wete | pagina 7

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen heeft wederom het voornemen een kunstagenda voor het jaar 2012 uit te geven, gebaseerd op de circa 35.000 prenten, kaarten, etsen, aquarellen ... De agenda heeft als formaat 20,3 x 21,0 cm en bevat kleuren en zwart/wit reproducties. Door toepassing van een ringband kunnen na afloop van het jaar de beschreven bladen uitgenomen worden, waarna

| De Spuije | pagina 15

Hendrik dan wel drie jaar dienen. Dat is dus 50,- per maand. Voor dat het contract kon worden ondertekend moest Aarnout Wisse in Middelburg nog contant een bedrag betalen van honderd francs, aan de ... Hendrik Holland ging als remplacant in dienst voor boerenzoon Aarnout Wisse. Beiden waren woonachtig te Kruiningen. Hendrik kreeg een oproep om zich op 9 november 1812 te melden in Middelburg. Daar

| de Wete | pagina 4

Walcheren (was 100 jaar geleden in 2013). Dit jaar: Gapinge (800 jaar), vondst goud schat Serooskerke (50 jaar), eerste stoom schip in Nederland doet Veere aan (200 jaar), Badhotel Domburg (150 jaar), ha ... maken met Walcherse 'jubilerende' plaat sen en personen. Een selectie: Veerse Gatdam (in 2011 sluiting 50 jaar eerder), Rudolf Diesel (uitvinder van de dieselmo tor) verdronk in 1913 voor de kust van

| de Wete | pagina 62

- 8.00 uur Middelburg, parkeerplaats ZEP Te verwachten terugkomst in Middelburg: 21.15 uur. ... In een paar jaar tijd is het imago van Rot terdam totaal omgeslagen. Hoewel ze nog altijd liever onder elkaar blijven, zijn de Rotterdammers van nu in hun nopjes met hun stad. Uit onderzoeken is

| Den Spiegel | pagina 29

aan de hoogstbiedende. De betreffende on dernemers hadden weliswaar een paar jaar hun slag kunnen slaan, hetgeen de stad on getwijfeld ten goede kwam, een duurzame relatie met de Engelsen konden ze ... eerste 20 jaar na de voltooiing van het Sloegebied in 1964 een behoorlijke groei zien. Het aantal tonnen lading dat werd gelost en geladen, vertien voudigde tussen 1965 en 1994. Deze cijfers moeten we

| Scheldestromen/de Waterwerker | pagina 6

verder, dan kan het wel over 800 meter liggen. Kijk, dan huur ik liever de buurman in om mee te rijden op het land, zodat pa kan schuiven." ... Middelburg en het andere in Terneuzen. Het in bedrijf houden van twee hoofdkantoren vanaf de fusie heeft zeker te maken met gevoelsargumenten vanuit Zeeuws-Vlaanderen. Daarom vergadert de Algemene Vergadering

| 't Zwelmpje | pagina 12

Cursusgeld voor leden: 25,-. Voor ouder en kind tot en met 18 jaar bedraagt het cursusgeld 35,-. De Vogelwerkgroep draagt per lid 5,- in de kosten bij. Daarom betalen niet leden 5,- per persoon extra ... Jaco Walhout, Verwerijstraat 25, 4331 TA Middelburg, 0118-634717, walhout25@zeelandnet.nl.

| 't Zwelmpje | pagina 3

probleem. Ër wordt geschreven en er worden foto's ter beschikking gesteld. Waarvoor veel dank. Maar uw redacteur heeft blijkbaar de blues in het voorjaar en krijgt het dit jaar alweer niet voor elkaar om het ... Deze gezellige avond vindt weer plaats óp het terras van café De Bommel op de Markt te Middelburg. Het eerste drankje is traditiegetrouw voor rekening van de VWG.

| Scheldestromen/de Waterwerker | pagina 6

veranderd is. Poldertje voor poldertje is hier uitgebreid. Nu hebben we in Zeeland zo'n 65.000 sluizen en duikers. Begin twintigste eeuw waren er slechts 8.000 tot 9.000 duikers en 1.800 sluizen. Van ... Afgelopen oktober hebben wij in de landelijke Week van Ons Water een college gegeven over dijkveiligheid. Ruim 90 geïnteresseerden hebben we deze avond op ons kantoor in Middelburg mogen verwelkomen

| Scheldestromen/de Waterwerker | pagina 8

Drenthe en Groningen Het was een nat jaar met 800 millimeter. We hebben het vermoeden dat we in 2016 weer heel wat records gaan verbreken. Gegevens van Weeronline. ... Het gebeurt niet vaak en meestal duurt het ook niet heel lang: een stroomstoring. Per jaar zitten wij Nederlanders gemiddeld 22 minuten zonder stroom. Toch is het handig om na te denken over wat je

| Scheldestromen/de Waterwerker | pagina 6

Op de Westelijke Kanaaldijk vanaf Middelburg richting Veere, ongeveer km 9.800, staat een hardstenen arduiner paal (blauwe steen) met een ronde bovenkant en aan de kanaalzijde het cijfer 7 Is dit een ... Begin mei organiseerden we in de Week van Ons Water een activiteit waarin kinderen vanaf 6 jaar met waadpak de sloot in gingen om te kijken wat er leeft in het brakke water. Hier is Lucas Murre met

| de Wete | pagina 40

In onderstaande tabel is per jaartal weer gegeven hoeveel honden er in Middelburg respectievelijk Middelburg en Arnemuiden samen zijn gedood. ... jaar plaats honden

| de Wete | pagina 60

Na de pauze zal drs. P.W. Sijnke een lezing met lichtbeelden houden onder de titel 'De geschiedenis van Middelburg in vogel vlucht'. Over twee jaar zal herdacht worden dat Middelburg 800 jaar geleden ... chief. Hij publiceert regelmatig over de rijke geschiedenis van Middelburg.

| Den Spiegel | pagina 13

Henderikx, P.A. et all, Duizend jaar Walcheren (Middelburg 1996). ... Dommisse, P.K., 'De ambachtsheerlijkheid van Oud Vlissingen en de wording van Nieuw Vlissingen' in: Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in be trekking tot Zeeland (Middelburg 1910).

| de Wete | pagina 82

plein), 8.00 uur Middelburg (Mortiere/ Groenrijk). ... ge Kring Walcheren te Middelburg, onder vermelding van het aantal personen, op stapplaats en eventuele dieetwensen. Opstapplaatsen: 7.30 uur Vlissingen (Stad huisplein), 7.45 uur Koudekerke (Dorps

| de Wete | pagina 57

De website van de Heemkundige Kring Walcheren is nu een jaar in de lucht. In de eerste elf maanden is de site bijna 7.800 keer bezocht en ook hebben mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zich ... Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg, aanvang 20.00 uur.

| de Wete | pagina 60

stapplaats en eventuele dieetwensen. Opstapplaatsen: 7.45 uur Vlissingen (Stad huisplein), 8.00 uur Koudekerke (Dorps plein), 8.15 uur Middelburg (Mortiere/ Groenrijk). ... U kunt zich opgeven door overschrijving/ storting van het verschuldigde bedrag op gironummer 3282831 van de Heemkundi ge Kring Walcheren te Middelburg, onder vermelding van het aantal personen, op

| Zeeland | pagina 24

Het bestuur van het Zeeuws Genootschap dankt u har telijk voor uw gift boven de contributie ten bate van de verzamelingen. Als leden bracht u het afgelopen jaar ruim 1.800,- bijeen. Met de bijdragen ... , Kousteensedijk 7, Middelburg, 16.45-18.45 uur.

| de Wete | pagina 46

800jaarmiddelburg.nl is voorgesteld om het vierhonderdste geboortejaar van Goedaert te herdenken in 2017, tegelijk met de acht honderdste verjaardag van Middelburg. Op de site staan bij de inzending ... Kees Beaart vond bijna twintig jaar gele den in Kopenhagen een boekje van Johan nes Goedaert en raakte gefascineerd door diens originele en nauwkeurige beschrij vingen. Sindsdien is Beaart zich

| de Wete | pagina 53

De Heemkundige Kring Walcheren is met een ledental van bijna 2.800 de afgelopen 35 jaar uitgegroeid tot een van de belang rijkste verenigingen op haar gebied in Nederland. Het bestuur ziet de ... Afgelopen jaar was het 35 jaar geleden dat de Heemkundige Kring Walcheren werd opgericht. Aan dit feit is niet veel ruchtbaar heid gegeven omdat 2006 in het teken stond van de activitei ten omtrent

| Archief | pagina 22

1662 zelfs tot 1.800 vlaams. Daarna lopen de aantallen even terug, maar in 1675 wordt weer voor 600 vlaams aan schilderijen naar Middelburg gestuurd. Wanneer recente berekeningen kloppen en de gemiddelde ... . Indien Musson de stukken naar Middelburg stuurt, belooft Van Kessel ze naar beste vermogen te zullen ver kopen. Erg goed gaan de zaken blijkbaar niet, want een paar jaar later benadert Musson koopman

| Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | pagina 4

Deugdelijk voorbereide projecten, (doordeweeks ruim 200 per jaar), zijn belangrijk voor instandhou ding van de motivatie bij vrijwilligers en de SLZ- medewerkers die het vrijwilligerswerk ... 2002: in 34 weekendgroepen werkten 800 vrijwilligers 8.000 uur op 147 werkdagen; in de doordeweekse groe pen werkten 30 mensen 12.000 uur. 2003: in 42 weekendgroepen werkten 1276 vrijwilligers 9

| Zeeland | pagina 35

De steppenwisent leefde ongeveer 800.000 tot twee miljoen jaar geleden. Het dier is waar schijnlijk op natuurlijke wijze uitgestorven. In de wereldberoemde grot in het Spaanse Altamira is deze ... Zij vond het plusminus een miljoen jaar oude stuk van een ellepijp op het strand van Ritthem, tijdens een klassenproject. De vondst is om twee redenen bijzonder. Irini is tot nu toe de jongste

| Zeeland | pagina 17

. Pieter, zeilmaker, werd op 23 maart 1804 begraven in de Oostkerk. Zoon Cornelis Vlijberge, kompasmaker, verkocht het pand van zijn vader aan de Rotterdamsekaai voor 800 in februari 1792. Hij was getrouwd ... Alida Magdalena van Ginhoven. Cornelis Vlijberge over leed op 27 december 1815 te Middelburg.

| Zeeland | pagina 18

,7 voet (4,4 meter) en hadden een waterverplaatsing van ruim 800 ton. Tussen 1602 en 1795 zijn op de voc-werf in Middelburg 336 schepen gebouwd, die in totaal 1.147 reizen naar de Oost zouden maken. De bouw ... van een schip als de Raadhuis van Middelburg duurde bijna één jaar en kostte circa 100.000 gulden (in de toenmalige waarde). Tijdens de lange reis naar tropisch Azië kreeg de constructie van een voc

| de Wete | pagina 39

In 1502 werd het straathondenprobleem door de stadsbesturen van Middelburg en Arnemuiden gezamenlijk opgepakt. In dat jaar hadden ze in totaal drie hondensla gers in dienst. Vanaf 1517 waren het er ... Vier- tot zeshonderd jaar geleden waren er stadsbesturen die zich niet afvroegen of het moreel verantwoord was honden dood te knuppelen of te verdrinken. In veel ste den nam het aantal loslopende

| Den Spiegel | pagina 17

Allereerst dienen op 25 oktober 1938 een aantal particulieren een verzoekschrift in bij de rechtbank te Middelburg om via een kort geding opheffing van het beslag te verkrijgen. Hun woordvoerders ... zijn mr. C.R.C. Wijckerveld Bisdom te 's Graven- hage als advocaat en mr. A. Bolle te Middelburg als procureur. Gedaagden zijn de Nederlandsche Handel Maatschappij, de Baskische regering en kapitein

| Den Spiegel | pagina 13

brand in augustus van het jaar daarvoor. Er is nog steeds onduidelijkheid over de oorzaak. Men denkt aan brandstichting. Waarmee de cirkel in historisch opzicht in ieder geval weer rond is. ... Houte, J.A. van, De economische geschiedenis van de Lage Landen 800-1800 (Haarlem, 1979)

| de Wete | pagina 35

In de bundel Kinderversjes en volksliede ren uit Zeeland, samengesteld door E.J. van den Broecke-de Man, in 1979 uitgege ven door de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek in Middelburg, troffen ... Dit jaar bracht de buitenheemse excursie van de HKW ons op zaterdag 29 septem ber naar het Rotterdamse. Betrekkelijk dichtbij dus, en 75 leden vonden het ruim de moeite waard om mee te gaan. Daar

| Nehalennia | pagina 18

Paauw, Pieter de Bruyn en Isaak Roblijn. Pieter de Bruyn was de enige van het gezelschap die in Middelburg woonde, terwijl de 46-jarige Anthony de Paauw getrouwd was met Tanneken Meyn, dochter van de ... dat op 5 december 1770 Anthony de Paauw 10.800, had betaald wegens de koop van de zeepziederij en de ingrediënten. Op 26 januari 1771 betaalde hij nog een bedrag van 1096,10 en tot slot een maand later

| Archief | pagina 82

Op 23 januari vond in een vol auditorium van het Zeeuws Archief het symposium 'Stadsgeschiedenis van Middelburg' plaats dat een kick off beoogde te zijn van het jubileumboek dat in 2017 over het 800 ... jaar oude Middelburg verschijnt. Het symposium was georganiseerd door een projectgroep van de WCH. Deze stelde zich ten doel om samen met de sprekers en een zevental benaderde discussian ten

| de Wete | pagina 35

van Middelburg tot de armen behoorde! De armen van Middelburg hadden de gewoonte om op nieuwjaarsdag te gaan bedelen. De Vereeniging tot het Bezoeken der Armen wilde dit voorkomen door elk jaar in ... 10.139,-. Hier in werd het volgende gekocht: "1.334 ibbele mudden turf, 980,-: 4.090 Ned. onden rijst, 1.280,-; 10.800 Portiën oep, 980,-; 36.150 bons voor boord gen verminderde prijs, 4.280,-; 3

| Den Spiegel | pagina 6

voor de levering van 800 ton gaskolen aan de Vlissingse gasfabriek. In de administratie van de in 1873 te Middelburg gevestigde houthandel Alberts komt Wibaut voor als leverancier van kolen voor de ... Floor Wibaut werkte in de zaak van zijn va der en nam na diens overlijden het bedrijf over. Vier jaar later trouwde hij, 28 jaar oud, met een meisje dat hij op een feestje had leren kennen: de zes

| De Spuije | pagina 35

Op 13 februari 2008 kunnen de tweehon derd inwoners van Oud-Sabbinge vieren dat het 800 jaar is geleden dat dit gehucht voor het eerst werd genoemd. Albert Meijer (hoofd Archieven Collecties van het ... teld heeft, bij de uitoefening van zijn beroep omstreeks het jaar 1900 verdron ken. De genoemde zoon die in Wissenkerke woonde was fruit- en groentekweker en had vier zoons die hem in het bedrijf

| de Wete | pagina 13

jaarlijks 800 gulden, waar hij maar weinig voor hoefde te doen: vier dagen dienst per jaar, een aantrekkelijke bijverdienste! De dag nadat Van Drunen uit België was terugge keerd, werd de arts echter ... derlandse soldaten voorhanden was en ook totaal verouderd: "Zo omstreeks 1876, met nog slagersmessen en nog slecht on derhouden ook." Uiteindelijk zou De Groot twee jaar dienen in het veldleger op ver

| Archief | pagina 22

boven. In de oprichtingsakte werd het op 900.000 bepaald, ruim een jaar later werd dat bij notariële akte gewijzigd in 800.000. Het kapitaal was gesplitst in twee soorten aandelen. Een bedrag van 600 ... handelsgedeelte van het bedrijf. Ghijsen hield zich bezig met de bedrijfszaken in Middelburg. De directie werd gecontroleerd door commissarissen, die uit en door de aandeelhouders werden gekozen. Behalve G. Alberts

| Nehalennia | pagina 34

, 1000 en 800 pond. Bij dit gesprek was ook Anthonis Kelderman aanwezig, onder wiens leiding de Grote Kerk in Veere werd gebouwd. De oude klokken werden bij de klokkengieter ingeleverd en voor klokken die ... van Mechelen. Er was kennelijk haast mee geboden want de kerkmeesters verlangden dat de klokken met de kerst dat jaar al in de toren zouden hangen.

| Archief | pagina 16

leermakers, de stoffenindustrie en de vervaardigers van wandtapijten. De laatste twee groepen zijn ook geïnteresseerd in de door de VOC aangevoerde ruwe Perzische zijde, die in Middelburg te vinden ... parelmoer te kopen. Ook zij moet haar opdrachtgever teleurstellen. Op 29 oktober bericht zij tot haar spijt: 'lek heb tot Vlissinge ende hier [Middelburg] alle winckels door- loopen dogh nergens geen gevonden

| de Wete | pagina 52

- Middelburg 8.00 uur ... stuk, een Frans stuk, met steden als Rijsel (Lille), Duinkerken, Cassel, Steen voorde, en het kleinste deel, Zeeuws-Vlaan- deren, alweer 355 jaar behorend bij ons land. Wij willen u op zaterdag 20

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 15

De voortdurende veranderingen in het onderwijs en de babyboom van na de Tweede Wereldoorlog blij ken grote gevolgen te hebben voor bibliotheken. Zo krijgt de Provinciale Bibliotheek in Middelburg al ... Om de wetenschappelijke collectie op peil te houden, heeft de bibliotheek in Middelburg sinds de benoeming tot WSF-bibliotheek vijf vakreferenten in dienst. Zij zijn verantwoordelijk voor de