Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

8 resultaten gevonden

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 60

Het traject van 't Sas van Dirksland tot N. Tonge moest te voet afgelegd worden, omdat de wegen in Flakké (zoo laat in het jaar) niet meer practicabel waren voor rijtuigen. De distantie is meen ik IV ... In het laatst van Sept. (1812) was ik te ZZee gevestigd; blijkens procesverbaal van den 25e dier maand ben ik op dien datum als Commies griffier beëedigd. Het traktement was 800 francs! Die som werd

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 66

- In de maand Meij, of Juny van dat jaar ben ik ook nog genoodigd geworden door mijn kolonel om hem te verzeilen naar Middelburg, werwaarts we met een afgehuurd vaartuig zijn gereisd. Met welke ... Mijn verblijf te Zierikzee liep nu echter naar zijn eind. - Daar het Fransch transla- teurschap, dat de helft van mijn inkomen uitmaakte, niets meer opbracht, was mijn traktement van 800 fr. als

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 59

De Tweede Wereldoorlog heeft in het begin Schouwen-Duiveland niet zo ernstig getroffen als andere landsgedeelten (Rotterdam, Middelburg). Begrijpelijk is ook hier, mede door spanning, onzekerheid en ... was het gevolg. Slechts een minderheid bleef hier, voor het merendeel in Zierikzee, ten getale van ongeveer 800 zielen.

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 86

Brabant aan. In de loop van dat jaar waren er ruim één miljoen in Nederland aangekomen, te weten 506.000 via Brabant, 450.000 via Zeeland en 100.000 via Limburg. Volgens het verslag van de Centrale ... 410.000 in 176 gemeenten in Noord-Brabant 156.000 in 103 gemeenten in Zeeland 57.000 in 122 gemeenten in Zuid-Holland 34.000 in 90 gemeenten in Noord-Holland 28.750 in 96 gemeenten in Limburg 12.800

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 28

Toen de bestuurders van de Vierbannen zelf in Middelburg bij de Staten van Zeeland om bescherming vroegen van hun eiland met een of meer oorlogsschepen, werden zij door Zierikzee direct op de vingers ... Rijckbosch geassisteerd. De bruidegom bracht 8.000 gulden in en de bruid 2.800 gulden.

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 65

', werd door inkoop aangevuld en daar bleef het bij. In 1916, het eerste boekjaar als eigenaar, kwam Pieter Klok tot een inkomen tussen de 700 en 800; dat was slechts de helft van het inkomen dat de weduwe ... Ochtman-Cornet het jaar ervoor nog kon behalen. In de volgende vijf jaren wisten Pieter en Clara de resultaten te verbeteren en kwamen ze uit op een belastbaar jaarinkomen schommelend tussen duizend en

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 27

Vrieze, Hofstede De Helle op Schouwen Kroniek, 1984, p. 21-40. M.H.Wilderom, Tussen AJ'sluitdammen en Deltadijken, II, Noord Zeeland. 307, 2e druk 1970 Middelburg en Mattheus Smallegange, Nieuwe Cronijk ... jaar 1555, Dissertatie Roosendaal, p. 16, 1951, met als bron Van den Bergh 1, nr. 206. J.C. Kort meldt dat dit al vanaf 1127 is, a.w., p. 1.