Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

6 resultaten gevonden

| De Spuije | pagina 25

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen heeft wederom het voornemen een kunstagenda voor het jaar 2012 uit te geven, gebaseerd op de circa 35.000 prenten, kaarten, etsen, aquarellen ... De agenda heeft als formaat 20,3 x 21,0 cm en bevat kleuren en zwart/wit reproducties. Door toepassing van een ringband kunnen na afloop van het jaar de beschreven bladen uitgenomen worden, waarna

| De Spuije | pagina 15

Hendrik dan wel drie jaar dienen. Dat is dus 50,- per maand. Voor dat het contract kon worden ondertekend moest Aarnout Wisse in Middelburg nog contant een bedrag betalen van honderd francs, aan de ... Hendrik Holland ging als remplacant in dienst voor boerenzoon Aarnout Wisse. Beiden waren woonachtig te Kruiningen. Hendrik kreeg een oproep om zich op 9 november 1812 te melden in Middelburg. Daar

| De Spuije | pagina 35

Op 13 februari 2008 kunnen de tweehon derd inwoners van Oud-Sabbinge vieren dat het 800 jaar is geleden dat dit gehucht voor het eerst werd genoemd. Albert Meijer (hoofd Archieven Collecties van het ... teld heeft, bij de uitoefening van zijn beroep omstreeks het jaar 1900 verdron ken. De genoemde zoon die in Wissenkerke woonde was fruit- en groentekweker en had vier zoons die hem in het bedrijf

| De Spuije | pagina 41

Hans Krabbendam is als historicus verbon den aan het Roosevelt Study Centre te Middelburg. Dit instituut is een onder- zoeks- en conferentiecentrum, werkzaam op het terrein van de geschiedenis en cul ... tuur van de Verenigde Staten van Amerika en de Nederlands-Amerikaanse betrekkin gen. Eind oktober vorig jaar presenteerde Krabbendam in de filmzaal van het provin ciehuis zijn breed gedocumenteerd onder

| De Spuije | pagina 22

De eerste twintig jaar zal de burgemeester in de gemeenteraad de onvoorwaardelijke steun van oom Boudewijn van der Bilt heb ben, maar de inbreng van wethouder Meijaard wordt er niet positiever op ... goede gekomen. Na een ambtsperiode van bijna 47 jaar werd hij per 1 oktober 1919 zeer tegen zijn zin ontslagen. Wel eervol, maar toch. '...hoogere en lagere machten hebben ertoe medegewerkt dat het

| De Spuije | pagina 16

14. Omdat over 1622 twee kohieren met verschillende aanslagen beschikbaar zijn wordt dit jaar hier niet gebruikt. Daarna is 1626 het eerst beschikbare. ... platteland van Zuid-Beveland incl. Wolphaartsdijk is dan 4.032, waarop hij de totale bevolking op 9.700 +/- 800 schat. Het aantal huishoudens wordt niet genoemd. Op basis van een volkstelling uit 1680 noemt