Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

5 resultaten gevonden

| Stad en lande | pagina 34

Evenals vorig jaar werd op deze dag de toegangsprijs verlaagd. Ruim 800 personen hebben op deze dag het museum bezocht. Dhr. Van der Werf en enige leden van bestuur en commissie ver zorgden de ... In oktober zijn er enige landbouwwerktuigen en poppen uitge leend aan de bibliotheek in Middelburg waar een tentoonstelling was van oude voorwerpen en gebruiken in Zeeland.

| Stad en lande | pagina 9

Bodemvondsten in Middelburg. Hij is eveneens verbonden aan een werkgroep stads-archeologie, actief in Zierikzee en daardoor betrokken geweest bij de onderzoekingen Pieterseliestraat en 's-Gravenstraat, dit jaar. ... 1.000,— 800,— 530,—

| Stad en lande | pagina 11

gereconstrueerd. Er zijn resten van grote, bootvormige huizen gevonden. Deze burchten in Denemarken dateren van omstreeks het jaar 1000. ... Zeeland heeft maar liefst vijf van deze volksburchten in de provincie. Ze zijn ouder dan de Deense, want hier dateren ze uit de negende eeuw, rond 800. In die tijd zag Zeeland er heel anders uit dan

| Stad en lande | pagina 29

duurde van ±800 jaar voor Christus tot de tijd dat de Romeinen hier kwamen. De Ijzertijd kreeg ook aandacht in het archeologisch gedeelte van onze jubileumtentoonstelling deze zomer, met o ... In het Zeeuws Museum te Middelburg (Abdij 3) is van 4 november tot en met 7 januari 1990 een tentoonstelling te zien over het dagelijks leven van mensen in Zeeland in de Ijzertijd. Deze periode

| Stad en lande | pagina 17

Op 4 juli 1877, we zijn dan alweer acht jaar verder, trekt ingeland J. Lopse Hocke (naar wie de 'Lopjesweg' is genoemd), in de vergadering van ingelanden aan de bel. Volgens het verhaal van Van Dijk ... een besluit moet komen, blokkeren de voorstanders van het stoomgemaal het uitdiepen van het haven- en suatiekanaal ten bedrage van 800 gulden door de hand op de knip te houden, in dezelfde vergadering