Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

3 resultaten gevonden

| de Steltkluut | pagina 16

Documentatie over vogels en natuurbescherming in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg ... In 2006 bestaat de Steltkluut vijftig jaar. Een mooie gelegenheid om eens stil te staan bij wat de vereniging in die afgelopen tijd betekent heeft. In het Zeeuws Documentatiecentrum van de Zeeuwse

| de Steltkluut | pagina 18

Tot slot kunt u bij de Provincie Zeeland een folder aanvragen over Vleermuizen onder dak. U kunt zich wenden tot: Provincie Zeeland, Direc tie Ruimte Milieu en Water, Postbus 165, 4330 AD Middelburg ... De periode oktober 1996 - september 1997 was voor Canisvliet een jaar waarin som mige soorten het goed deden en andere weer minder goed. Toch heb je bij dat soort uitspraken een geforceerd gevoel

| de Steltkluut | pagina 31

zoals Kok- en Stormmeeuw en Koperwiek en Kramsvogel interessant. Twee voorbeelden: op dagen met gunstig weer in midden oktober passeren aan de Nollendijk gemiddeld bijna 800 Koperwieken en bij West ... noemd. In de rubriek 'recent' wordt melding gemaakt van minimaal vijf paar in 1998. Later dat jaar is gebleken dat het waarschijnlijk om meer dan tien paar gaat. Zijn ze dan op Walcheren dan slecht