Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

8 resultaten gevonden

| Wantij | pagina 18

dinsdag 30 mei Verzamelen13.30 uur bij de Schouwburg aan het Molenwaterte Middelburg. ... Het Zeeuws Biologisch Museum organiseert een doemiddagaktiviteitvoorde jeugd van ±10 jaar. Aktivi- teiten zijn: tentoonstelling bekijken en zelf zijdeschil deren. (Vooraf inschrijven) woensdag 17 mei

| Wantij | pagina 23

Een verdedigingswerk aangelegd in de periode 800 - 1000, ter bescherming van een gehele bevolkingsgroep tegen invallen van de Vikingen. In Zeeland waren er vijf (Burgh, Domburg, Middelburg, Oost ... Geologische periode van de afgelopen 2,5 miljoen jaar. De eerste meters van de Zeeuwse ondergrond zijn in deze periode

| Wantij | pagina 18

nu al een reizigersgroei van 800% gemeld. We zijn heel benieuwd hoeveel procent daarvan de auto heeft laten staan. In Nederland gaat het openbaar vervoer gesubsidieerd worden op basis van wat je zelf ... "We zijn gebonden aan een landelijke tariefstructuur. Pas als er, zoals Bouwma al aangeeft, geld binnenkomt, legt de over heid er geld bij. Over een paar jaar zal er door de invoering van een

| Wantij | pagina 24

Cursus bestaande uit zes midda gen in Nehalennia te Middelburg van 15.00 tot 17.00 uur. Kosten 100,-. Info over exacte data en opgave tel. 0118-417039- Februari/maart, MICMEC Walcheren. ... Excursie naar Schouwen en Goeree. Verzamelen om 9.00 uur bij het NS-station te Middelburg. Info bij Gido Davidse, tel, 0118-626932.

| Wantij | pagina 7

. Uit een pas bekend geworden on derzoek blijkt dat kolenopslag in silo's zelfs 1per ton voordeliger kan uit vallen dan de „open-opslag". Bij een jaar lijks kolenverbruik van 800.000 ton, is dat mooi ... Van onze correspondent MIDDELBURG Zwaveldioxyde tast, met andere stoffen, niet alleen bos sen en bouwwerken aan, maar heeft waarschijnlijk ook negatieve invloed op de landbouwoogsten. Onderzoeken van

| Wantij | pagina 20

Ganzen tellen bij het voorland van Nummer Eén. Verzamelen om 8.00 uur parkeerplaats bij het gemaal. Meenemen: verrekijker en opschrijfboekje. Warme kleding aanbevolen. ... Maximaal 20 kinderen van 6 t/m 12 jaar kunnen deelnemen. Op het strand wordt gezocht naar schel pen, waarmee later geknutseld

| Wantij | pagina 19

eind dit jaar de stormvloedkering gebruiksklaar. Hij moet dus \geopend worden. Of gesloten? In ieder geval komt de koningin. Het ■plan van Rijkswaterstaat is dat de koningin de kering in gebruik ... De exkursie is mogelijk gemaakt door samenwerking met o.a. de (landelijke) Werkgroep Energie Diskussie, Bouw- winkel Zeeland te Middelburg, Directie van de Volkshuisves ting in de provincie Zeeland