Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

23 resultaten gevonden

| Zeeland | pagina 41

Hedenesse, Isabellasluis en Poonhaven als aparte plaatsen zijn behandeld. Pas bij her haald doorbladeren valt op dat er ook plaatsen ontbreken, zoals Heille, Sluiskil. Overslag en Paal. Maar al met al is het

| Zeeland | pagina 15

Toen bij grondwerken eindjaren zestig dwars over de zogenaamde 'Steenhoogte' van Poonhaven vele scherven en skeletten blootge legd werden, is een deel daarvan door de toen malige technisch

| Zeeland | pagina 16

De site Aendijcke in de Grote Huissenspolder bij Poonhaven, gefotografeerd door Jacques Semeij op 6 april 1991. De lijn geeft de begrenzing aan tussen het noordelijke perceel De Kubber met de

| Zeeland | pagina 18

Het eerste doel van de proefopgraving in 1980 was om vast te stellen of de steenresten bij Poonhaven inderdaad van het dorpje Aendijcke afkomstig zijn. Uit het historisch-geografische onderzoek werd

| de Steltkluut | pagina 8

Canisvliet is door mij ook bezocht. Beslist de moeite waard om er met kleine greepjes excursies naar te maken.Bit geldt ook voor de kreek bij Oostburg, de Grote en Kleine Vogel, omgeving Poonhaven

| de Steltkluut | pagina 5

10JL_Boerderij_van_Dekker_in_de_Aandijkep2lder1 Poonhaven, Zaamslag. Fraaigelegen oude Boerderij, waarvan de scEüür~nög~ïn~gêBïüïk~is7~ Met meidoornhagen, weiden en veel knotwilgen. Opp. 8 ha. Daar

| de Steltkluut | pagina 13

Axelse Kreek, Sassing (2) Eversdam (2) Koewacht, Karne- melkpolder (2) Stoppeldijk, kerk Boschkapellekerk Poonhaven Hengstdijk, kerk Groenendijkkerk OssenisBe, kerk Terhole, kerk Hulst-stad (kerk e ... Poonhaven, overvlie gend naar Z 9 Gr.Eendragt/Huissens- polder,overvliegend ZO 5 Sas van Gent RK Kerk (4) plm 30/55

| de Steltkluut | pagina 26

De route terug kon met de wind in de rug worden afgelegd en ging via Reuzenhoek over het afgesloten erf van een boerderij richting Kwakkel, Poonhaven, onder de dijk door langs de kreek in de van

| de Steltkluut | pagina 24

soorten er zitten. Fons de Beijn, die op de Poonhaven woont, doet dat ook. Fons werkt daarvoor met in loopvalletjes. Nadat de muizen zijn gevangen worden ze weer netjes vrij gelaten. Soms doen we ze

| de Steltkluut | pagina 4

Al 16 jaar gaan we bijna iedere zondag eten bij onze vriend Fons die op de Poonhaven in een schattig arbeidershuisje aan de dijk woont. Meestal wandelen we dan ook een stukje, naar de schaapjes die ... Grootschalige akker Poonhaven

| Nehalennia | pagina 58

(Phi) de bocht van de mestvaelt (Nvt) boerderij De Schuddebocht bij Poonhaven (Hd) schot (Ogp) Voor Scherp, bocht voor de omheinde ruimte van de wei waar de koeien werden gemolken.