Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

27 resultaten gevonden

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 13

stadsrecht van Middelburg.18 Die suggestie blijkt onjuist. Het stadsrecht van Brouwershaven geeft echter wel inhoudelijke overeenkomsten te zien met de stadsrechten van drie andere stadjes, namelijk ... Wanneer van verschillende steden stadsrechten bekend zijn die sterk met elkaar overeenkomen, wordt wel gesproken van een stadsrechtfamilie. Zo vormen bijvoorbeeld de stadsrechten van een aantal

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 14

die voorkomt in de stadsrechten van Goedereede. Brouwershaven en Brielle. Mogelijk gaat het hier om een bepaling die in het stadsrecht van Goedereede uit 1312 in zijn oudste vorm bewaard is gebleven ... Het bovenstaande voorbeeld suggereert dat de stadsrechten van Brouwershaven en Brielle werden gebaseerd op dat van Goedereede. Die conclusie mag echter niet zomaar worden getrokken, want er moet

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 15

Wanneer wordt uitgesloten dat de overeenkomsten in volgorde tussen Brouwershaven en Brielle toeval zijn, dan moeten de stadsrechten van die plaat sen noodzakelijkerwijs direct met elkaar in verband ... stadsrechten - ook wanneer we van het stadsrecht van Brouwershaven slechts het oudste gedeelte in ogenschouw nemen - een nogal beperkte omvang heeft. Dat is opmerkelijk, want de Brielse samenleving van 1330 zal

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 17

Hierboven stelden we vast dat de stadsrechten van Brielle en Brouwershaven tot elkaar in een directe relatie staan. Voor een antwoord op de vraag of het stads recht van Brouwershaven werd beïnvloed ... voorboden. Hoe de stadsrechtoorkonde van Goedereede met haar afwijken de structuur zich precies verhoudt tot de stadsrechten van Brielle en Brouwers haven is vooralsnog onduidelijk, zodat er in principe drie