Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

10 resultaten gevonden

| Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | pagina 69

DIENSTPLICHT AAN DE DIJKEN, DE LANDWACHT VAN ZUID- BEVELAND TIJDENS DE TACHTIGJARIGE OORLOG (d ... verdedigingssysteem van Zuid-Beveland tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Ze werden bemand door geregelde troepen, maar vooral door de zogenaamde landwacht van het eiland. Het was onvermijdelijk de redouten te bestuderen

| Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | pagina 43

tachtigjarige oorlog kwam daar verandering in. Nadat reeds in 1599 voor het onder Staats gezag gebrachte deel van Vlaanderen een (Staatse) Raad van Vlaanderen in Middelburg was gevestigd, kwam het gebied na de ... Vrede van Munster in 1648 bij de Republiek onder rechtstreeks bestuur van de Staten-Generaal: het werd Generaliteitsland. Voor Zeeuwsch-Vlaanderen was de tachtigjarige oorlog een ramp van ongekende omvang

| Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | pagina 11

het begin van de Tachtigjarige Oorlog zien we met name katholieke ambachtsheren zwarigheid maken tegen de inlevering van klokken, toen de Staten van Zeeland eisten dat alle klokken behalve één luidklok ... het eind van dit verhaal volgt een overzicht dat het klokkenbestand van voor 1943 weergeeft en een overzicht van wat er aan klokken voor het inventarisatiegebied is gegoten na 1945. De oorlog heeft