Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

10 resultaten gevonden

| Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | pagina 7

Vijf jaar later zijn beide partijen het oor log voeren moe en wordt de Vrede van Munster of Westfaalse Vrede gesloten. De Tachtigjarige Oorlog is voorbij. ... Brood (12), St. Phi lip (13), St. Pieteren Waterlandkerkje (14). Van de resten van het aan het begin van de oorlog vernielde Oost burg liet Maurits een vesting maken. Het Spaanse vestingwerk bij Oud

| Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | pagina 5

ander karakter, meer oorlogszuch tig. De Tachtigjarige Oorlog woedde in de Lage Landen. Jarenlange twisten tussen protestanten en katholieken leidden ertoe dat de Nederlanden uiteindelijk in een ... Spaanse koning. In de loop van de oorlog ruimden geuzen en huurlingen het veld voor een regulier leger dat in opdracht van de Staten Generaal tegen de Spanjaarden vocht. Het innemen van steden was steeds