Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

12 resultaten gevonden

| de Steltkluut | pagina 6

tijdens het 12-jarig bestand in de Tachtigjarige Oorlog kon ten noorden van de Zoutepolder het Hoogland worden bedijkt. Het is dan 1610. De oude dijk verloor daarmee zijn zeewerende functie en dus moet het

| de Steltkluut | pagina 10

Samen met andere forten als de Raapen Zandberg dateert dit verdedigingswerk uit de jaren van net na de grote militaire inundaties van 1584 (Tachtigjarige Oorlog) waarbij een zeer groot deel van de ... De Linie zelf is van meer recente datum. In 1619 werden tij dens een adempauze in de zich maar voortslepende oorlog, het Twaalfjarig Bestand, de drie forten met elkaar verbon den met de bedijking van

| de Steltkluut | pagina 2

Vanaf daar gaan we proberen zoveel mogelijk de Liniedijk te volgen die ons terug naar Hulst zal voeren. De Liniedijk is een deel van de vesting Hulst uit de Tachtigjarige oorlog <1568 - 1648). Het is

| de Steltkluut | pagina 23

afwatering open gehouden, watergang na, en het als weiland wordt ge bruikt. Het is een restant van een eertijds uitgebreid krekenstelsel dat na de militaire inundaties van 1584/85 Tachtigjarige Oorlog) en 1672

| de Steltkluut | pagina 14

Na de Tachtigjarige oorlog (1568-1648), de ge wapende strijd van de Nederlandse gewesten tegen de Spaanse Landsheer, werden tijdens de Vrede van Munster de grenzen van de Republiek der Verenigde ... Aan het begin van de 176 eeuw - tijdens de Tach tigjarige Oorlog - werden door geheel Zeeuws- Vlaanderen verdedigingslinies aangelegd, de zogeheten Linies van Communicatie, die steden met

| de Steltkluut | pagina 27

De Linie van Hulst is een aarden verdedigingslinie die dateert uit de Tachtigjarige Oorlog tussen de Neder landen en Spanje. Dit historisch monument wordt reeds jarenlang op velerlei wijze aangetast

| de Steltkluut | pagina 3

het ook mogelijk water in te laten en het hele gebied van Fort Zandberg tot Hulst en Clinge onder water te zetten. Vooral in de Tachtigjarige Oorlog was dit een geducht wapen om de vijand op afstand te

| de Steltkluut | pagina 4

Op de grens van zeeklei en dekzand liggen dwars door heel Zeeuws-Vlaanderen de Staats-Spaanse linies; verdedigingswerken (dijken en forten) daterend uit de Tachtigjarige oorlog. Staatsbosbe heer

| de Steltkluut | pagina 15

De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) is voor een groot deel uitgevochten in het huidige Zeeuws Vlaanderen. Naast de zo goed als gave vesting Hulst herinneren diverse forten en schansen nog aan die

| de Steltkluut | pagina 13

www.staatsspaanselinies.nl is een website over de Staats-Spaanse Linies die in Zeeuwsch- Vlaanderen liggen. Het zijn de restanten van de verdedigingswerken uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) die

| de Steltkluut | pagina 9

Na de Tachtigjarige Oorlog was de streek als ge volg van inundaties een eilandenrijk. Tussen de eilanden lag een omvangrijk geulenstelsel met veel zandbanken en bij laagwater droogvallende zandplaten