Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

5 resultaten gevonden

| Zeelandboek / Zeeuws jaarboek | pagina 153

Vanwege de strategische ligging aan de Braakman groeide Philippine in de Tachtigjarige Oorlog door toedoen van zowel de Staatse als de Spaanse legers uit tot een vesting met verdedigingswallen ... Zoals bij veel plaatsen in het Zeeuws-vlaamse grensgebied is de geschiedenis van Philippine nauw verbonden met het strijdgewoel van de Tachtigjarige Oorlog. Op 21 juli 1600 nam Prins Maurits op