Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

764 resultaten gevonden

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 16

EEN DIEPTEPUNT IN DE TACHTIGJARIGE OORLOG ... voor de latere Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden als de stad zelf betekende „de va!" een belangrijk breekpunt in de Tachtigjarige Oorlog.

| Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | pagina 69

DIENSTPLICHT AAN DE DIJKEN, DE LANDWACHT VAN ZUID- BEVELAND TIJDENS DE TACHTIGJARIGE OORLOG (d ... verdedigingssysteem van Zuid-Beveland tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Ze werden bemand door geregelde troepen, maar vooral door de zogenaamde landwacht van het eiland. Het was onvermijdelijk de redouten te bestuderen

| Zeeland | pagina 20

VAREN EN VECHTEN; DE NEERGANG VAN ZEELAND TIJDENS DE TACHTIGJARIGE OORLOG ... In zijn proefschrift De souvereine en independente staat Zeeland stelt Hein Kluiver dat Zeeland tijdens de oorlog tegen Spanje in economisch en politiek opzicht geleidelijk een satellietstaat van het

| Zeeland | pagina 6

Zes eeuwen stormvloeden en overstromingen in de zuidwestelijke delta (III)* Militaire inundaties in Noord-Viaanderen en Holland tijdens de Tachtigjarige Oorlog vergeleken

| Archief | pagina 55

Wat is nu, wat deze laatste fase van de Tachtigjarige Oorlog (1621-1648) betreft, de rol en de betekenis van Sluis en omgeving? Hoe schatte men binnen respectie velijk het Staatse kamp, de ... Factor in de oorlog

| Wantij | pagina 16

In Zeeland is vaak een relatie te vinden tussen natuur en geschiedenis. Neem bijvoorbeeld de Staats-Spaanse Linies in Zeeuws-Vlaanderen. Ze herinneren ons aan de Tachtigjarige Oorlog. ... lastig wat mee kan doen. 'Dan zou je meer moeten samenwerken met de andere eigenaren en beheerders. Het aspect van de Tachtigjarige Oorlog en de staatsvorming van Nederland zouden in de educatie

| Zeeland | pagina 32

de betekenis van de grens tussen Zeeuws-Vlaan- deren en het Waasland op verschillende momen ten: tijdens de Tachtigjarige Oorlog, de Belgische opstand van 1830 en de Eerste Wereldoorlog. ... Ook in het jaarboek Annalen (2017) van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas is er aandacht voor de Eerste Wereldoorlog. In drie relatief korte artikelen wordt de 'Groote Oorlog

| Zeeuws Landschap | pagina 4

stadswallen aangelegd en in de tachtigjarige oorlog vond een volgende fase van verdedi gingswerken plaats. Vorig jaar vond op de voormalige wallen archeologisch onderzoek plaats en dat leverde bijzondere

| Zeeuws Landschap | pagina 5

Het Zeeuwse Landschap beheert in West-Zeeuws-Vlaanderen een aantal aarden verdedigingswerken uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Oorspronkelijk hadden deze wallen dus een militaire functie, maar

| Zeeuws Erfgoed | pagina 8

Tachtigjarige Oorlog tot een belangrijke vestingplaats en toen het die militaire functie in de negentiende eeuw verloor, bloeide het op als industriedorp. Na de zomer is er in Sas van Gent een ankerplaats van ... Maar toen brak de Tachtigjarige Oorlog uit. In 1572 vernielden de Watergeuzen de sluis en huizen die er vlakbij stonden. Daarna breidde Gent de verdedigingswerken rond de sluis uit: er kwam een

| Zeeuws Landschap | pagina 31

DE GIDS VERTELT U ONDERWEG VAN ALLES OVER DE TACHTIGJARIGE OORLOG EN DE STAATS SPAANSE LINIES. STOP- EN VERTELPLAATSEN ZIJN O.A. AARDENBURG, DE OLIESCHANS, DE BORDEELSCHANS EN KRUISDIJKSCHANS. DE

| Wantij | pagina 7

In zijn boek 'Waar is de Tachtigjarige Oorlog gebleven?' spoort Jan Blokker de lezer aan. ... ogen van de Spaanse heersers opstandelingen (Geu zen) die in 1568 een oorlog begonnen die tachtig jaar zou duren. De Staatse vloot wil uitvaren naar de Belgische kust. Oostende is sinds 1587 in Hollandse

| Scheldestromen/de Waterwerker | pagina 23

Na de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje (1648), werd Nederland een zelfstandige natie: de republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Naast de zeven provinciën waren er ook zogenaamde ... generaliteitslanden. Dit waren de rooms-katholieke gebieden die tijdens de Tachtigjarige Oorlog door Spanje veroverd waren. Een van deze streken was Staats- Vlaanderen. De generaliteitslanden hadden geen eigen bestuur

| Zeeuws Landschap | pagina 8

Voor het ontstaan van Retran chement, vrij vertaald versterking of verschansing, moeten we zo'n driehonderd-en-tachtig jaar terug in de tijd. De tachtigjarige oorlog was toen ongeveer veertig jaar ... Beelden uit de 80-jarige oorlog en het geluid van boomkikkers

| Zeeuws Erfgoed | pagina 7

Zeeuws-Vlaanderen is feitelijk één groot grenstandschap. In de tijd van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) lagen de Staatse troepen tegenover die van de Spaanse. ... verklaring een feit en ging de binnenlandse opstand over in een echte oorlog. Zeeuws- Vlaanderen kwam als grensregio tussen Zeeland en Vlaanderen in de frontlinie te liggen.

| De Spuije | pagina 31

Maar er zijn momenten geweest in het verleden dat er geen of weinig edelmetaal voor handen was en dan werd noodgeld gemaakt. Een beroemd voorbeeld is de Tachtigjarige Oorlog. Ook hiervan worden ... en naderend gevaar, in 1562, een paar jaar voordat de Tachtigjarige Oorlog uitbrak. En iets later de penning met Zeelands hoop op goddelijke bijstand bij de onlusten die ver wacht werden in 1566

| De Spuije | pagina 30

, Schatvondsten, Tachtigjarige Oorlog, Oranje De munten en penningen en de bijbehorende tekst worden tentoongesteld in vitrines en aan de wanden in aluminium lijsten, met een donkerblauwe passe-partout op een ... te midden van de woelige baren (Saevis tranquius in undis), waarmee de houding van Prins Willem van Oranje in de Tachtigjarige oorlog wordt weergegeven, die eveneens in de vitrine over de Tachtigjarige

| Nehalennia | pagina 7

stadsrechten. In 1489 is een begin gemaakt met de omwalling van de stad. Vlak voor het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog kwam in 1548 het Keizersbolwerk tot stand. De naam refereert aan keizer Karei V

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 23

In 1648 sloten de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en Spanje de Vrede van Munster, waardoor er een einde kwam aan de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Op zee braken enkele jaren van rust aan ... De ondergang van de Zierikzeese vissersvloot in de Eerste Engelse Oorlog door dr. Adri P. van Vliet

| Archief | pagina 67

: wanneer er geen oorlog was, werd deze activiteit niet uitgevoerd. In de zestiende en zeventiende eeuw waren er oorlogen genoeg: eerst de Tachtig-jarige oorlog, later de drie Engelse Oorlogen, de Negenjarige ... Oorlog en begin achttien de eeuw de Spaanse Successieoorlog, waarin de Republiek een van de strijdende partijen was. De stad kreeg na die periodes te maken met een sterke terugval. Na 1713, het laatste

| De Spuije | pagina 8

Nu zijn hier aardige plaatsen aan de grens met België, maar vanaf midden zestiende eeuw lag Zeeuws-Vlaanderen middenin betwist gebied. In de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werd heel Zeeuws ... verbonden. Het Land van Hulst en Sas van Gent kwamen in 1645 in Staatse handen. Na de Vrede van Münster in 1648, waarmee formeel een einde kwam aan de Tachtigjarige Oorlog, behielden de Zeeuws- Vlaamse steden

| De Spuije | pagina 23

de positie van Goes in de Tachtigjarige Oorlog en de aansluiting bij de Prins van Oranje. Maar waarom na 150 jaar en zelfs na 200 jaar nog een herdenking? De herdenking van de Bevrijding na WO II ... , geleid door de vroegere vertrouweling van Karel V, Willem van Oranje, die zou duren tot 1648 en later de boeken in zou gaan als de Tachtigjarige Oorlog.

| Driemaandelijks bericht Deltawerken | pagina 19

Het Zijpe is de laatste eeuwen aanmerkelijk verdiept. Bekend is dat Mondragon met zijn manschappen tijdens de Tachtigjarige Oorlog het water hebben doorwaad, terwijl de diepte thans 20 tot 35 m ... Mondragon en zijn manschappen doorwaadden het Zijpe tijdens de Tachtigjarige Oorlog

| De Spuije | pagina 32

De voorouders van Adriaan waren boeren en woonden eind zestiende eeuw, tijdens de Reformatie en de Tachtigjarige Oorlog op het eiland Tholen. De familie behoorde tot de Nederduitse Gereformeerde Kerk

| De Spuije | pagina 35

in tegen stelling tot Hulst, waar als gevolg van de Tachtigjarige Oorlog de haven was gedempt. Daarnaast zullen ook zaken als concurrentie, afzetgebied en locatie bepalend zijn geweest.

| Archief | pagina 35

Inmiddels woedde de Tachtigjarige Oorlog op het eiland Tholen op zijn hevigst. Het onderhoud van de soldaten in Spaanse dienst en de aanleg van versterkin gen brachten hoge kosten met zich mee. Het

| Nehalennia | pagina 39

De oorlog en het opwerpen van verdedigingswerken aan beide zijden komt nu echt op gang in de streek. Het wordingsproces van de complexe configuratie die wij later de Staats-Spaanse Linies zullen ... noemen is niet meer te stoppen. Aan de genese van deze fascinerende monumentale keten zullen de Spaanse, Staatse en Franse militaire apparaten deelhebben, in een lange tijdspanne van de Tachtigjarige

| De Spuije | pagina 45

Kortrijk. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog belandde Kortijk in het Spaanse kamp. De aanspra ken van Lodewijk XIV van Frankrijk op Vlaanderen resulteerden in vijf Franse bezettingen tussen 1646 en 1706, de ... Deze conflicten waren vooral heftig in de veertiende en vijftiende eeuw. Tijdens de Frans-Vlaamse Oorlog (1297-1305) werd Kortrijk door Franse troepen bezet. Zij bouwden een dwangburcht boven op de

| Zeeland | pagina 9

, want ze braken voor Alkmaar en voor Leiden hun belegering op. Pas na de Tachtigjarige Oorlog werden de waterlinies voornamelijk als defensie linie gebruikt. De meest recente militaire inun datie die ... De militaire inundatie in Noord-Vlaanderen tijdens de Tachtigjarige Oorlog en erna was ver geleken met die in Holland een onderwaterzetting met zeewater. Door de gestage eb- en vloed stroming bleek

| De Spuije | pagina 52

economisch moeilijke tijd (Tachtigjarige Oorlog). Stormvloeden en dijkdoorbraken dwongen hem tot de verkoop van bezittingen en het maken van schulden. De laatste jaren van zijn bestaan leefde hij van het

| De Spuije | pagina 6

Vanwege veiligheidsredenen namen vissers na het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog veelal hun toevlucht tot de kleinschalige kustvisserij, die de lokale vismarkten voorzag van allerlei soorten vis

| de Wete | pagina 22

In de vijftiende eeuw was Ter Linde in bezit van de ambachtsheren van Welzinge. La ter werd het ambacht Welzinge aange kocht door het geslacht Van Bourgondië. Aan het begin van de Tachtigjarige ... Oorlog was Ter Linde eigendom van Anna van Bourgondië (1540-1615). Deze Anna was een kleindochter van Adolf van Bourgon dië, heer van Fontaines en van Veere, die weer een kleinzoon was van Anton van

| De Spuije | pagina 18

Een diepere reden was dat na de totstandko ming van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden de steden veel machtiger waren geworden. Veel oude katholieke bestuurders van vóór de Tachtigjarige ... Oorlog waren ver vangen door vaak succesvolle kooplieden die bestuursfuncties hadden aangenomen in stad of provincie. Deze rijke bovenlaag in de grote

| Nehalennia | pagina 11

Tachtigjarige Oorlog - was verstreken, waardoor de strijd tegen de Spanjaarden weer oplaaide. Omdat oorlog voeren zeer geldverslindend was, moest de provinciale schatkist worden aangevuld.

| Zeeuws Erfgoed | pagina 23

Voor de erfgoedLijn 'sterk ZeeLand' vonden de ontwerpers inspiratie in de Tachtigjarige OorLog en de Staats-Spaanse Linies. In ZeeLand werd deze woeLige oorLog tegen de Spaanse bezetter met name in

| Varia Zeelandiae | pagina 5

volk; .hier werd do tachtigjarige oorlog oen volksoorlog. Nu kon hij slagen. Dat onze twee Walcherse steden zo handelden, kwam door, haar afschuw van de vijand, van wie Walche ren zoveel geleden had ... Ik mag hier wel even uit mijn schema stappen en naast deze mannen in oorlog enkele mannen in vrede noemen, waarop wij trots mogen zijn? Jansen en Lipperhey, de uitvinders der verrekijkers? Van de

| Nehalennia | pagina 5

tijdens de zogenaamde 'Spaanse troebelen' in de jaren 1572-1574. In het begin van de Tachtigjarige Oorlog vormde ook Walcheren het strijdtoneel tussen de Spanjaarden en de Geuzen. Waar Vlissingen en

| De Spuije | pagina 10

overleefd. Het vervreemdingsproces, in gang gezet met de Tachtigjarige Oorlog zal zich na 1648 ver sneld voltrekken, ondanks de sterke im pulsen van een kwantitatief en kwalitatief zeer belangrijke migratie

| Den Spiegel | pagina 21

De bouw van Fort Rammekens, of 'Zeeburg' zoals het in die tijd werd genoemd, werd rond 1547 uitgevoerd in opdracht van Maria van Hongarije. De bouw kadert in de aanloop van de Tachtigjarige Oorlog

| De Spuije | pagina 39

dat de Fransen de Westerschelde zouden over steken om ook Zuid-Beveland te kunnen bezetten was reëel aanwezig. Op de dijken werd weer, zoals ook in de Tachtigjarige Oorlog, door de landwacht

| De Spuije | pagina 16

Emancipatie der katholieken Met het sluiten in 1648 van de Vrede van Munster, die het einde van de Tachtigjarige Oorlog markeerde, werd de republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een zelf standige

| Stad en lande | pagina 23

Zierikzee. in de tijd van de Tachtigjarige oorlog werd hier in de grote zaal de Pacificatie van Gent gesloten tus sen alle Nederlandse gewesten, met als doel de gehate Spaanse soldaten en de inquisitie kwijt