Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

18.754 resultaten gevonden

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 53

WALCHEREN ... omslag vermoeden dat het zich rond de bevrijding van Walcheren afspeelt, maar blijkt bij lezing dit thema slechts lichtjes aan te tippen en dan nog tegen een his torisch onnauwkeurig geschetste achtergrond

| 't Zwelmpje | pagina 10

Roofvogelwerkgroep Walcheren ... Het zoeken naar nesten is onderdeel van het broed- vogelonderzoek van de Roofvogelwerkgroep Walcheren. De Roofvogelwerkgroep Walcheren is in de herfst van 2011 opgericht en opereert onder de vleugels

| de Wete | pagina 34

Walcheren ... Martin Howard is geen onbekende. In 2000 publiceerde hij in De Wete (nummer 3, pp. 11-17) het artikel 'Walcheren 1809, een medische catastrophe'. Twaalf jaar later heeft deze medicus met grote

| Zeeuws Landschap | pagina 17

Heggen op Walcheren ... toegezegd name lijk: Rabobank Walcheren/Noord- Beveland, Camping de Pekelinge en het notariskantoor Janse de Jonge Van Wouwe. Om dit heugelijke feit- te vieren hebben de sponsoren op 12 september jongstleden

| de Wete | pagina 28

Walcheren van de kaart ... Speurend op oude en nieuwe kaarten van Vlaanderen vind ik een behoorlijk aantal plaatsnamen dat ook op Walcheren voor komt. Horen deze plaatsnamen in deze ru briek thuis? Over de meeste plaatsen kun

| de Wete | pagina 38

Walcheren van de kaart ... een archipel langs de Amerikaans-Cana- dese kust in de Saint Lawrence-rivier. Dit gebied laten we voor wat het is, want voor 'Walcheren van de kaart' gaan we naar Indonesië.

| de Wete | pagina 34

Walcheren van de kaart ... onlusten op het eiland Walcheren in de jaren 1776 tot 1779 geschreven door Lour ens Ingelse in leven Landbouwer in den OranjepolderEi land Walcheren', Gorinchem 1926.

| de Wete | pagina 31

Walcheren van de kaart ... Het Surinaamse dorp Domburg ligt aan de linkeroever van de Surinamerivier, onge veer vijftien kilometer van Paramaribo. De pendant van Domburg op Walcheren is ontstaan op het grondgebied van een sui

| de Wete | pagina 39

Walcheren van de kaart ... Toen in 2013 de eerste aflevering van de rubriek 'Walcheren van de kaart' werd ge plaatst had de redactie van De Wete niet gedacht dat er over de hele wereld zo veel streken, plaatsen en zelfs hele

| Zeeuws Erfgoed | pagina 20

tikwall op Walcheren ... Zuid-Franse Biarritz duizenden (gestandaardiseerde) bunkers. Ook aan de Zeeuwse kust schoten de betonnen verdedigingsconstructies als paddenstoelen uit de grond, met name op Walcheren.