Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

50 resultaten gevonden

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 77

Op een foto van de haven Beldert, gemaakt bij de nieuwe kraan in 1925, vin den we een „peeschuuve" en een „peekruwaegen" afgebeeld. Ook de boerenwae- gen" met de peeplanken en de z.g. smalle velgen ... Met deze foto zijn we op de haven van Dreischor, het z.g. Beldert, aange komen. Beldert was een van de oudere haventjes op Schouwen-Duiveland. Het had een beurtdienst op Rotterdam. Op zondagmiddag of

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 78

water in verband met brandstofbesparing. Oorspronkelijk waren het beide stoomgemalen. In de jaren dertig werd Stevensluis een dieselgemaal en Beldert elektrisch. De vaargeul („guille") begon bij de rode ... Krommegat naar Stevensluis, dan kwam Het Nieuwe Veer en ze eindigde op Beldert.

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 80

Fragment (Art. 1 t/m 5) uit het reglement van de vereniging „De Kraan" te Dreischor3 op gericht 10 mei 1925 aldaar tot ingebruikneming van een kraan op de haven Beldert. ... De kraan heeft tot de afsluiting van het Dijkwater op Beldert gewerkt. Daar na enige jaren aan het Sas in Zierikzee en later nog een paar jaar op Flaau wers

| Stad en lande | pagina 5

Staart en verder de dijk van het vroegere Dijkwater (bedijkt 1954) tot aan de voormalige Dreischorse haven Beldert. Dit in totaal ongeveer 25 gemeten grote grondgebied pachtte De Masier jaarlijks voor 10 ... ,- per gemet van burgemeester J. C. van der Have en sedert 1926 van diens neef A. C. van der Have te Oosterland en het gedeelte van het Nieuwe Veer tot Beldert van L. J. Mol te Dreischor.

| Stad en lande | pagina 19

andere bronnen de eigenaren van alle huizen en boerderijen in Dreischor en Beldert in kaart gebracht. Het eindproduct van het werk, een boek dat de periode 1633-1833 beslaat, om vat 267 pagina's! Het is

| Stad en lande | pagina 11

Detailopname van een zeekaart van het huidige Dijkwater. De dijk die na de ramp van 1953 werd aan gelegd staat er al op geprojecteerd. De haventjes van Dreischor - De Beldert genaamd - Stevensluis en

| Stad en lande | pagina 30

P.J. van Langeraad: De landbouwhavens van Schouwen-Duive land, in het bijzonder die van Beldert bij Dreischor; Ir. J.L. van Sloten: 50 jaar waterleiding op Schouwen- Duiveland;

| Consent | pagina 7

konden via het Dijkwater tijdens hoogwater de landbouwhaventjes "de Staart", "Stevensluis", "Nieuwe Veer" en "Beldert" (Bellaert) bereiken. Gedurende lange tijd werden op deze wijze diverse ... landbouwproducten van en naar Schouwen-Duiveland verscheept. Tot 1953, toen het resterende Dijkwater uit veilig heidsoverwegingen werd afgedamd, is Beldert als haven blij ven bestaan. De Beldert werd in 1959 gedempt.

| Stad en lande | pagina 19

En het wonder geschiedt. Voor alle zekerheid wordt er twee keer gestemd. Het wordt beide keren 22-18 voor het stoomgemaal. Labrijn advi seert Bellard (De Beldert) als meest geschikte plaats.

| Stad en lande | pagina 8

' toen ook al? In april arriveerde het bouwpakket in het haventje van Beldert. Begin mei was men volop bezig met de opbouw van de geschenkwoning. Echter niet op het terrein van Windenburg, maar aan de

| Zeeuws Erfgoed | pagina 8

worden. Aan de oostzijde van de polder Dreischor lag de vissersplaats Maye. Toen de haven aan het eind van de middeleeuwen verlandde, ging het plaatsje ook teniet. In het zuidwesten lag het gehucht Beldert ... aangevoerd. Het was er een en al bedrijvigheid. In de eerste helft van de twintigste eeuw diende het landbouwhaventje Beldert ook voor de afvoer van suikerbieten tijdens de campagnetijd. De bieten gingen van

| Nehalennia | pagina 32

'Ik ben opgegroeid bij Beldert, het haventje van Dreischor. Wij brachten daar veel van onze tijd door, want het water trekt nu eenmaal de jeugd aan. We hadden grote bewondering voor de daar wonende

| Nehalennia | pagina 68

In het jaer 1912 is an den diek bie Beldert Krijn ebore. Ruurn een jaer eerder, want vrouwen bin noe êênmae vlugger as vinters, kwam Adri in de wiege an den Schouwsendiek.

| Stad en lande | pagina 13

, uitingen van de Anna-devotie op Schouwen-Duiveland in de late Middeleeu wen; P. J. van Langeraad: De landbouwhavens op Schouwen-Duiveland, in het bijzonder die van Beldert bij Dreischor; Een keuze uit onze

| Zeeland | pagina 33

Oude foto's tonen ons dat er veel is verdwenen. Het gebouw van stoomgemaal Beldert - gebouwd in 1882 en na de ramp afgebroken - was ermee bedekt. Het zestiende-eeuwse De Mossel, later hotel Van Veen

| Stad en lande | pagina 3

Uw redacteur, als 'import Zeeuw' zeer geïnteres seerd in zijn directe omgeving, had op oude staf kaarten al opgemerkt dat in de buurt van de voor malige haven van Beldert een stoomgemaal stond. Dat

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 35

naar de schuur om gebraakt het breken van de houten bast en tot lint gezwingeld te worden. Vanaf het haventje de Beldert aan het Dijkwater werd het vlas per beurtschipper naar Rotterdam ver voerd

| Stad en lande | pagina 20

'Venster op de wereld' is een nieuw project en het speelt zich af op 1 vierkante kilometer nabij Dreischor. In die vierkante kilometer valt de wijn hoeve, Beldert, de molen, Goemanszorg e.d. Met een

| Stad en lande | pagina 13

het weer zo ver, meldt hij. Schouwen-Duiveland komt er dit keer niet bekaaid af. Voorzaat maakte een schilderij van Dreischors molen en van Beldert. Maar ook het omstreden nieuwe gemeentehuis is erbij

| Stad en lande | pagina 22

-uitingen van de Anna-devotie op Schouwen-Duiveland in de late Middeleeuwen; P. J. van Langeraad: De landbouwhavens op Schouwen-Duiveland, in het bijzonder die van Beldert bij Dreischor; Een keuze uit onze

| Zeeuws Landschap | pagina 15

aantreffen. Zoals bijvoorbeeld in Beldert bij Dreischor, rondom het voormalige eiland Wolfaartsdijk en verspreid in Zeeuws-Vlaanderen. Soms bestaat de herinnering uit niet veel meer dan een naam, zoals