Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

2.195 resultaten gevonden

| Nehalennia | pagina 24

Biervliet ... natuurlijke waterloop. Een voor de hand liggende verklaring voor het eerste deel van de naam Biervliet, dat dit verwijst naar het Germaansen birot beer waarmee modder of mest wordt benoemd, omdat het

| 't Duumpje | pagina 8

HUISZWALUW KOLONIE IN BIERVLIET GERED ... Vrijwilligers van het Duumpje brengen een speciaal van hout vervaardigde dakgoot aan op de boerderij van Gielliet aan de Witte straat te Biervliet in een geslaagde poging de grote huiszwaluwkolonie

| Nehalennia | pagina 8

Biervliet, van alle markten thuis ... Oorspronkelijk was de Markt, ook wel het Plein genoemd, een havenplateau. Links en rechts van de kaai konden goederen geladen en gelost worden. Biervliet was toen

| Nehalennia | pagina 4

De Schotten wilden naar Biervliet ... Omstreeks 1540 is Biervliet al ruim een eeuw over zijn economisch hoogtepunt heen. Het stadsbestuur worstelt jaarlijks om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. De Schotten die in Veere een

| Zeeuws Erfgoed | pagina 19

Restauratie van het voormalig raadhuis in Biervliet ... Het huidige Dorpshuis van Biervliet werd in 1806 gebouwd als raadhuis van de gelijknamige gemeente. Tot 1935 fungeerde het gebouw als gemeentehuis en hing er in het houten torentje een alarmklok om

| Nehalennia | pagina 3

Waarom de wijdbisschop naar Biervliet kwam ... Biervliet had in de Middeleeuwen twee kerken binnen de stadswallen. De ene was gewijd aan Onze Lieve Vrouwe en de andere aan de heilige Nicolaas. Deze laatste was de schutspatroon van de zeevarenden

| Zeeuws Erfgoed | pagina 23

Maria-insigne uit Boulogne in Biervliet ... Voorjaar 2012 voerde opgravingbedrijf ARCbv uit Groningen in opdracht van Rijkswaterstaat een archeologisch onderzoek uit aan de zuidzijde van Biervliet. Aanleiding was aanpassing van het tracé van

| Zeeuws Erfgoed | pagina 28

Door ons Gedaen in Biervliet ... motieven, was in mei van dit jaar te zien in Biervliet. Het initiatief ging uit van de Stichting Dorpshuis Biervliet. De twee ambassadeurs van de merklap, Mia Elmont en Eef de Jonge, verleenden ondersteuning

| Nehalennia | pagina 26

Toer door Biervliet ... Twee weken eerder reed door Biervliet een tractor met daarachter een boerenwagen, vol geladen met hossende voetballertjes. De wagen wordt eigenlijk gebruikt voor het vervoer van schapen van de ene

| Nieuw Zeeland | pagina 11

Tamils naar Biervliet ... Het kontaktorgaan Biervliet heeft op een werkelijk schitterend hypokriete wijze uiting gegeven aan haar ongerustheid t.a.v. de toekomstige vestiging van een woon wagencentrum in die plaats.

| Zeeland | pagina 3

De aangespoelde potvis (Physeter macrocephalus) bij Biervliet in ... Marginale tekening van een potvis, stadsrekening van Biervliet (Zeeuws Vlaanderen) over 1428-1429

| De Spuije | pagina 40

Foto's van de reis naar Biervliet en IJzendijke ... Op de Buitenbevelandse reis van 15 september namen 34 personen deel aan een rondleiding in Biervliet onder leiding van Rinus Willemsen en het bezoek aan IJzendijke. Hieronder enkele foto's van deze

| 't Duumpje | pagina 19

Expositie over De Braakman in het dorpshuis van Biervliet ... Het dorpshuis in Biervliet heeft het idee opgepakt om een Braakman tentoonstelling te organiseren voor het Biervlietse publiek en andere belang stellenden.

| Nieuw Zeeland | pagina 73

Buijsse van Biervliet - Neijssen van IJzendijke, ... tie en machtsmisbruik deed zich voor. Weer in IJzendijke. Daar was een boer uit Biervliet. Honoré Buijsse, op 13 oktober 1901 ten onrechte in zijn kraag gevat. Hij werd door agenten en marechaussees

| Nieuw Zeeland | pagina 13

Buijsse van Biervliet - Neijssen van IJzendijke, ... tie en machtsmisbruik deed zich voor. Weer in IJzendijke. Daar was een boer uit Biervliet. Honoré Buijsse, op 13 oktober 1901 ten onrechte in zijn kraag gevat. Hij werd door agenten en marechaussees

| Nehalennia | pagina 23

'Definitieve geschiedenis' van Biervliet tot 1970 ... Vorig jaar oktober verscheen Biervliet tussen eb en over vloed, een werk over de veelbewogen geschiedenis van Biervliet, één van de oudste kernen binnen de gemeente Terneuzen. Het beschrijft de

| Zeeland | pagina 21

kunnen ontvangen. Ondertussen reizen priesters stad en land door om de gelovigen te enthousiasmeren een pelgrimage naar Biervliet te ondernemen. ... gebeurde in Biervliet. Dat leverde een besparing op van transport-, reis- en verblijfskosten en bracht werk in de stad. De net to financiële opbrengst van de aflaatlaatbrieven voor de Sint-Nicolaaskerk is

| Nehalennia | pagina 13

maart 1849 in Biervliet openbare belijdenis deed in de hervormde kerk. Het inwonende protestantse dienstmeisje kwam uit Biervliet. ... De woning van Van Altena in Biervliet foto auteur, 2012).