Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

2.472 resultaten gevonden

| Zeeuws Erfgoed | pagina 25

Een middeleeuws zwaard uit Cadzand ... Tijdens munitieonderzoek bij Cadzand is in oktober 2010 een ijzeren zwaard gevonden op 1,20 meter diepte. Het betreft een klein exemplaar uit waarschijnlijk het tweede kwart van de veertiende eeuw

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 31

Vrije en Vrijerstijd in Cadzand-Bad (I) ... Wanneer ik aan vrije tijd denk gaan mijn gedachten altijd uit naar de eeuwig durende zomervakanties van mijn jeugd die ik in Cadzand-Bad doorbracht. Het kwam goed uit dat mijn vader rond i960 han

| t Duumpje | pagina 14

Waarom in Cadzand? ... In het bezoekerscentrum "het Zwin" wordt ook aandacht besteed aan de verschillende fossielen, die op het strand van Cadzand gevonden worden. Binnenkort wordt dit onderdeel van de tentoonstelling

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 9

De opbouw van het jeugdwerk in het land van Cadzand (1944-1946) ... het land van Cadzand. Ook hier was men zich bewust van het belang van de volksopvoeding, en van de rol die daarin voor de jeugd weg gelegd lag. Volgens de burgemeester van Aardenburg, J. M. A. C. van

| t Duumpje | pagina 16

het onderhoud omstreeks 1930 in het land van Cadzand ... er meer van te weten te komen: Gerard van de Velde uit Zuidzande gebeid - want die weet zowat alles over de oude landarbeiders en hun werk op het eiland van Cadzand en hem gevraagd of hij de echte

| Zeeuws Erfgoed | pagina 16

Beleidsadvieskaart Cadzand ... ArcheoMedia BV heeft een archeologische beleids- advieskaart gemaakt voor de kern van Cadzand-dorp. Dit rapport was al in 2006 gereed, maar is nu pas goedgekeurd. De kaart geeft aan op welke plaatsen

| t Duumpje | pagina 16

Doodgereden padden in de Vlamingpolder te Cadzand-Bad. ... Naar aanleiding van verontrustende berichten, als zouden nogal wat pad den in het voorjaar op de Ringdijk- Noord te Cadzand-Bad doodgereden worden, heeft dhr. Izaak Dierkx uit Cadzand zich bereid

| t Duumpje | pagina 10

Hotels Cadzand-Bad ... De nieuwbouwplannen van de hotels Noordzee en Wielingen maakten in de streek veel los en ook onze vereniging diende een zienswijze in. Het "Ontwikke lingsplan Cadzand-Bad" zegt te streven naar "de

| de Wete | pagina 29

'Pamfletplakkers' in Cadzand-Bad aangehouden ... cadzand-BAD - De rijkspolitie van de gToep Oostburg heeft woensdagavond proces-verbaai aangezegd aan vier West-Zeeuws-Vlamingen die in Cad- zand-Bad bezig waren met het opplak ken Van pamfletten. In

| t Duumpje | pagina 19

Cadzand-Bad De eigenaar van het huis vindt dat er daar tn plaats van saaie weilandjes nu mooie natuur is P-PVL ... samenhang is in de ontwikkeling van de West Zeeuws-Vlaamse kust. Wat Cadzand-Bad en de aangelegen Vlamingpolder betreft, is de pap gestort. Het is nu zaak voor de rest van de Tienhon derd polder te komen tot

| Scheldestromen/de Waterwerker | pagina 11

Cadzand-Bad is de zuidelijkste badplaats van Nederland en bekend van de fossiele haaientanden. De afgelopen jaren hebben de dijkversterking, nieuwe jachthaven, het maritiem plein en de vernieuwde ... Er was al heel wat jaren weinig gebeurd. Maar omdat de dijk bij Cadzand-Bad niet voldeed aan de gestelde eisen voor veiligheid hebben de ondernemers, de gemeente Sluis en het waterschap de handen

| Wantij | pagina 24

We spreken de man die de Thijs Kramerlezing verzorgt in Rotterdam. Daar woont hij, afwisselend met zijn tweede huis in Cadzand. De Randstad en de Zeeuwse kust trekken allebei. ... vervoer. Dat hij in Rotterdam vlakbij de metro woont en graag fietst, helpt daarbij Daartegenover staat het tweede huis in Cadzand. 'Dat is per OV wat lastiger, maar ik ben al wel voorzien van een b

| t Duumpje | pagina 27

Bijkantoren: Cadzand-Bad Groede Nieuwvliet-Bad ... Aannemingsbedrijf/Bouwmarkt/Keuken- en bouwstudio: Mariastraat 40 - 4506 AE Cadzand - Telefoon (01179) 1917

| t Duumpje | pagina 23

Bijkantoren: Cadzand-Bad Groede Nieuwvliet-Bad ... Aannemingsbedrijf/Bouwmarkt/Keuken- en bouwstudio: Mariastraat 40 - 4506 AE Cadzand - Telefoon (01179) 1917

| Zeeuws Landschap | pagina 10

Leuk aan Zeeuws-Vlaanderen is, datje in veel plaatsnamen nog kenmerken van het oude landschap terugziet. Neem de grondsoort, bijvoorbeeld in Cadzand, Kloosterzande en Zuidzande, drie nederzettingen ... Over Cadzand is al heel wat gefantaseerd. Het komt het gewone woord bier is, spreekt voor zich. Er is ge- late