Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

616 resultaten gevonden

| 't Zwelmpje | pagina 6

SYKES' SPOTVOGEL IN MIJN TUIN IN DISHOEK ... Dishoek alles goed in de gaten heb kunnen houden en heel veel in mijn tuin heb gezeten. Weliswaar leverde dat geen bijzondere vogels op, maar dat de Goudvink, de stiekemerd, hier wel degelijk broedt, is

| 't Zwelmpje | pagina 10

-STORMVOGELTJE OP STRAND DISHOEK 021191 ... Met het idee de conditie nog wat op te vijzelen (of dat nog niet genoeg gebeurt tijdens de commando-opleiding), maakte ik op 2 november met mijn "al1-terrain-bike" het strand van Dishoek onveilig. Er

| 't Zwelmpje | pagina 42

een tijdlang deze winter in Grijpskerke zou rondgescharreld hebben. JG meldde op 02/01 weer eens een Taigaboomkruiper vanuit zijn tuin in Dishoek. ... Op 16/02 scharrelde een leucistische Spreeuw aan de Zandvoortseweg (RS). Behalve op de vaste plekken (Vrouwenpolderse duintjes (6 PB, TL), Oranjezon, Oostwatering, Dishoek) zat een Goudvink bij Fort

| 't Zwelmpje | pagina 14

een tijdlang deze winter in Grijpskerke zou rondgescharreld hebben. JG meldde op 02/01 weer eens een Taigaboomkruiper vanuit zijn tuin in Dishoek. ... Op 16/02 scharrelde een leucistische Spreeuw aan de Zandvoortseweg (RS). Behalve op de vaste plekken (Vrouwenpolderse duintjes (6 PB, TL), Oranjezon, Oostwatering, Dishoek) zat een Goudvink bij Fort

| 't Zwelmpje | pagina 1

Zeeuwse vogelaarsdag Nachtzwaluw in duingebied Oranjezon Inventarisatie naar de Spotvogel op Walcheren Het ringen van vogels in Oranjezon in 2002 Brüstern en griend voor Dishoek

| de Wete | pagina 39

Batterij Dishoek ... document. Duitse oorlogsfotografie 1940-1944 van de hand van Hans Sakkers en Hans Houter man, en vervolgens in het recente Batterij Dishoek. In mijn bespreking van het eerst genoemde boek (in De Wete, 20e

| Den Spiegel | pagina 12

Dishoek, een bekende plek langs de Walcherse duinen, geliefd bij vakantiegangers. Minder bekend is, dat daar in 1923 door het 5e Regiment Kustartillerie (5 KA) geschut werd geplaatst. De ... Dishoek, de oplossing

| Den Spiegel | pagina 17

Tijdens oefeningen werd bij Dishoek mu nitie opgeslagen die door een wacht werd bewaakt. Maar wat na de oefeningen? De marine werd benaderd over opslag in het marinemagazijn te Veere. Die ging ... ook met de opslag van een extra voorraad. De oplossing was maar tijdelijk. In 1929 was opslag nodig voor 750 granaten. Bij een mobilisatie konden er in Dishoek maxi maal 500 worden opgeslagen, de

| Den Spiegel | pagina 14

De wens van de minister om batterij Tromp eerst te ontruimen als Dishoek gevechts- klaar was veroorzaakte problemen. Het zag er naar uit dat dat niet voor 1 januari 1923 zou lukken. ... De minister wees Gedeputeerde Staten er op dat alles werd gedaan om Dishoek zo snel mogelijk in te richten. Om de kosten te drukken werden de kanonnen vervoerd door militairen uit Vlissingen Die

| Scheldestromen/de Waterwerker | pagina 11

. Alleen al op het parkeerterrein aan de voet van de duinen bij Dishoek staan ruim 150 strand huisjes te wachten op het nieuwe vakantie seizoen. Maar voordat alle huisjes op het strand staan is er al heel ... to's constant vanaf de opslagplaatsen naar het strand om hun vracht af te leveren. Op het parkeerterrein bij Dishoek staan ruim 150 strandhuisjes. De andere 200 huisjes staan her en der verspreid in

| de Wete | pagina 40

Dat kan beter, lijkt me. Dit boek handelt, zoals de naam al aangeeft, over de batterij Dishoek (dat zal ook bedoeld worden in de vijfde regel van onderen in de eerste ko lom op pag. 3). Veel ... En dat laatste levert naar mijn smaak de mooiste foto's op, zoals Duitse militairen in zee en op het strand bij Dishoek (pag. 36- 37), "negen Duitse badgasten achter een Zeeuws meisje": een 'treintje

| Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | pagina 12

groeide bij dit bijzondere project in Dishoek weer een warme internationale band, zoals op één van de infobordjes ook wordt ver teld: John O'Forfar was toentertijd arts en had de 'artsen eed'afgelegd 'om ... alle mensen te helpen', makkelijk gezegd in vredestijd! Maar hij paste dit in de hevige strijd bij Dishoek ook toe door Duitse gewonden te helpen.

| Den Spiegel | pagina 13

Helder werden ringen gemaakt om de ka nonnen in Dishoek te kunnen monteren. De oude ringen moesten daarom uit de bed dingen worden verwijderd. ... De Minister van Oorlog ging met de ver plaatsing naar Dishoek akkoord mits de kosten beperkt bleven, daarom moest worden volstaan met de plaatsing van twee kanonnen en een eenvoudige inrichting

| 't Zwelmpje | pagina 16

Europese Kanaries brulden over Oranjezon op 02/04 (ES), langs Dishoek op 11/04 (JG) en over de Zeedijk van Westkapelle op 08/05 (PLM, SL, ... PAW). Op 11/04 (2 -») en 23/04 (1 -») werd een Appelvink gezien in Oranjezon (ES). Kleine of Grote Barmsijzen vlogen over Sint Laurens op 24/03 (TL) en over Dishoek op 26/04 (JG). Op 02/04 golfden

| 't Zwelmpje | pagina 9

andere gemeld uit Oranjezon en op 25/4 te Klein Valkenisse (JW) Een onvolwassen <f Roodmus zat op 25/6 bij Dishoek (SL)Wellicht hetzelfde ex vloog een week later over de Nolle (PAW). De invasie Kruisbekken ... Tenslotte nog enkele fenologiemeldingen: Nachtegaal 9/4 1 ex Oranjezon (AJ,RJ)Tortelduif 21/4 1 ex Oranjezon (AJ)23/4 2 ex Dishoek (JW)Sprinkhaanrietzanaer 16/4 1 ex Oranjezon (AJ)Oeverloper 20/4 1

| 't Zwelmpje | pagina 12

Dishoek (FA) 14/12 17 ex over de Zandvoortweg (GD,JW) ... doorkomst van een onvolwassen Zeearend (ES) Buizerds trokken vooral langs in oktober met een max van 48 ex op 12/10 over de Kaapduinen bij Dishoek (SL)Hiertussen werden ook 4 Ruiqpoot-buizerden opgemerkt. De

| Scheldestromen/de Waterwerker | pagina 17

De zeven dames wandelen elke woensdag vanuit de Strandweg in Dishoek. Het is een gevarieerd gezelschap. Benjamin en initiatiefnemer is Bianca van Duin (39) uit Vlissingen. Ina Seijnstra (68) zet zich ... Reden van deze Vroege-vogel- expeditie' is de wens van Scheldestromen-lezeres Bianca van Duin (39). Samen met zes andere dames wandelt zij wekelijks in het gebied rond Dishoek en Valkenisse. Bianca

| Scheldestromen/de Waterwerker | pagina 12

Strandhuisjes staan er al lang op het strand bij Dishoek. De over grootvader van Ronald maakte er in 1947 speciaal een duinovergang voor. Die wordt nog steeds gebruikt. Ronald: "Vroeger gebeurde het ... strandhuisjes niet elke keer hele maal moest afbreken. Dat scheelt ontzettend veel tijd. Het nadeel is wel dat we veel ruimte nodig heb ben. Daarom gebruiken we het grote parkeerterrein bij Dishoek

| 't Zwelmpje | pagina 5

Fred Twisk, Ellebooglaan 12, 4371 PT Dishoek. ... zwommen op 19/4 langs de Polredijk (JW) terwijl 1 ex over de Westerschelde vloog op 3/5 (SL)Een Noordse Stormvogel vloog op 12/4 over de Kaapduinen bij Dishoek (FT). 6 Jan van Genten vlogen langs Breskens

| 't Zwelmpje | pagina 13

Mannelijke Zwartkoppen skulkten in een tuin te Oostkapelle op 12/01 (GM), in Westerzicht op 20/01 (RS) en in een tuin te Dishoek op (o.a.) 02/02 (JG). Ook enkele tjiftjaffen en Vuurgoudhaantjes ... Oranjezon en de omgeving van Veere (o.a. 24/12 3 TL) lijken ook de duinen rond Dishoek favoriete stekken te worden voor Goudvinken (bijv. 19/12 4, 13/02 3 JG). Groepjes Fraters foêrageerden 14/12 (22 PdV), 25

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 28

Operaties rond Dishoek Samen met Houterman schreef Sakkers over de strijd bij Dishoek in 1944. De lezer veert op: Houterman, ja, dat is misschien een echte verteller. Maar nee, dat is hij niet (wel ... een uitstekend onderzoeker). De beide auteurs samen staan borg voor gedetailleerdheid in het kwadraat verheven. Hun onderwerp is intus sen interessant en belangrijk genoeg. De operaties rond Dishoek

| de Wete | pagina 31

Van drie dames konden wij de namen niet achterhalen. Eentje is er nu aan de verge telheid ontrukt. Een buurtgenoot van ons redactielid Jan van Roosendaal in Dishoek meldt ons dat de staande vrouw

| 't Zwelmpje | pagina 12

Vrouwerpolder (JT)19/03 1 Dishoek (FT). 30/03 1 Nollebos (RS) en 31/03 weer 2 Jacob Catsweg (JG) Zwarte Mezen waren op 13/01 (2) en 13/03 (1) aanwezig in de tuin van AS. Op 06/02 en 15/02 werden 8 ex gezien in

| Stad en lande | pagina 25

Zaterdag 13 mei maakte de koning in Domburg kennis met ambachtsvrouwe weduwe van Dishoek. Weduwe van Dishoek deed een aanbod om de altaren aan het nieuwe Koninklijke Museum in Amsterdam te schenken