Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

5.018 resultaten gevonden

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 12

Domburg aan de Donau ... De tentoonstelling Een onbarmhartig mooi erfdeel. De Nederlands-Hongaarse kunstenaarsfamilie Góth was van 1 juli t/m 3 november 2000 in het Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg te zien en

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 14

Jan Toorop van Katwijk naar Domburg ... Tussen 1903 en 1922 bracht de kunstenaar Jan Toorop (1858-1928) bijna jaarlijks enige tijd in de Zeeuwse bad plaats Domburg door. Hij was er vermoedelijk in 1896 voor het eerst. In 1898 logeerde hij

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 19

Hermanus Berserik in Domburg ... Op 4 april 1998 opende Hans Warren de tentoonstelling Voor anker in Domburg Nieuw werk van Hermanus Berserik, die tot begin juni is te zien in het Marie Tak van Poort vliet Museum in Domburg. Dat was

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 30

en teer begrijpen. Domburg 1921 ... Deze vragen hielden mij zo bezig dat ik pas merkte dat wij in Domburg waren aangeko men toen de tram schokkend en piepend bij het stationnetje van de badplaats tot stil stand kwam.

| de Wete | pagina 36

Domburg, een schone slaapster ... intrede van de trein en de stoom boot breidde het toerisme op Walcheren uit. Vooral Domburg, de oudste badplaats van Zeeland, profiteerde hiervan. Al sinds 1834 kwamen hier badgasten.

| de Wete | pagina 14

Domburg en de dode Dolfijn ... drijfnetten van kunststof en als dolfijnen daarin verstrikt raken, wacht hen de verstikkingsdood. Dat beeld speelde door mijn hoofd toen we op een mooie middag in november weer eens in Domburg rondkeken en

| de Wete | pagina 16

Domburg, een schone slaapster (2) ... In 1874 bracht een Belg zijn vakantie in Domburg door. Hij beschreef zijn indrukken over zijn verblijf in Domburg in het Belgi sche blad Chronique Bruxelloise en in 1890 in het Domburgsch Badnieuws.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 42

FOTOGRAFISCH PLAN: DOMBURG ... In De Keet, het tentoonstellingsgebouw tje op het terrein van het Badhotel in Domburg, lieten acht jonge fotografen gedurende de julimaand van 1 988 zien wat drie dagen Domburg bij hen hadden

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 27

in de duinenbij domburg ... 'Dat de tentoonstelling mocht blijken zulk een succes te zijn dat men er aanleiding in zal vinden in Domburg een permanente kunsttentoonstelling in te richten en dat deze moge strekken tot meerderen

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 6

Domburg en Westkappel als decor ... briefwisseling VirulyVan Schagen. Hij achtte de mogelijkheid niet uitgesloten, dat daarbij wel eens een leerzaam stukje antago nisme DomburgWestkappel voor de dag kon komen. Hetgeen aanleiding gaf tot het wisselen

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 27

Domburg ... Aan het einde van het koude en natte zomerseizoen van 1908 kwam Piet Mondriaan voor het eerst naar de Zeeuwse badplaats Domburg.' Hij logeerde er in het Strandhotel, een hoog op de duinen achter het

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 16

MR. JAN JACOB SLICHER VAN DOMBURG (1803-1880): AMBACHTSHEER IN DE LANDSPOLITIEK ... Slicher van Domburg 1803- 1880). Zijn politieke carrière begon pre cies 150 jaar geleden, toen hij op 4 juli 1837 de eed aflegde als lid van de Pro vin - ciale Staten van Zeeland. Elf jaar later, op 28

| Archief | pagina 595

HET WAPEN VAN DOMBURG. ... Genootschap, deel "VII, zweefde het mij reeds voor den geest, dat dezelfde bedenkingen waren te maken tegen het aannemen van een kasteel als begin van Domburg. Ik heb mij daarmede toen niet beziggehouden doch

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 27

Domburg en de dans ... , dit cultuurpessimisme, en men moet oppassen, er niet al te zeer van onder den indruk te raken. In ieder geval is het dan zo prettig, als deze theorie in een doodgewoon dorp als Domburg, dat zomaar

| de Wete | pagina 19

Mijn bezoek aan Domburg ... Hooiberg te Epe, en een be kwaam lithograaf, die in de eerste helft van de vorige eeuw in Leiden ge vestigd was en in de vijftiger jaren van 1800 de opdracht kreeg, de Nehalen- nia stenen te Domburg te

| de Wete | pagina 5

Het Versterkerstation Domburg ... In Domburg staat aan de Schelpweg een voormalig KPN-gebouw, het Versterkersta tion Domburg. Het was ooit de toegangs poort voor het communicatieverkeer vanuit Engeland tot het continent en had als zo