Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

43 resultaten gevonden

| Archief | pagina 33

Daartoe behoort in de eerste plaats eene door den heer mr. W. O. M. de Jonge van Ellemeet geschonken doodkist van rooden zandsteen welke tal van jaren gestaan had op de oude begraafplaats te Elkerzee

| Zeeuws Erfgoed | pagina 25

Middeleeuwse metaalvondsten uit Elkerzee ... In de zomer van 2014 is op een tarweakker in Elkerzee, in de gemeente Schouwen-Duiveland, een goed geconserveerd laatmiddeleeuws lakzegelstempel gevonden. Het werd aangetroffen met behulp van een

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 20

Dat niet heel Welland verloren is gegaan, is in hoofdzaak te danken aan de dijk die werd aangelegd diep landinwaarts, aansluitend aan de oudste zeedijk in het gebied Ellemeet- Elkerzee. Deze dijk ... hofsteden Zeelandia en Lockershof liggen aan deze dijk. Evenals in het gebied Ellemeet-Elkerzee is ook hier de ligging van de dijk af te leiden uit kreekbeddingen die plotseling overgaan in kreekruggen

| Zeeuws Erfgoed | pagina 4

-West-Germaans. Je ziet die in Zierikzee of Zieriks-ee 'het water van Zierik', maar ook in Elkerzee 'de waterloop van Hkdigair' en in Overftakkee 'het vlakke water'. Eede is er ook een: een hypercorrecte vorm van Ee

| Sterna | pagina 2

De leerlingen van de lagere scholen uit Elkerzée,- EllemeetSeroos- kerke(S.), Noordwelle, Renesse, Haamstede en Burgh werden tevens een filmmiddag aangeboden, zulks met medewerking van de heer D

| Zeeland | pagina 11

Uitgeef-boek over 1825 van Joh. Gast. De lonen van ar beiders werden apart, wekelijks genoteerd. C. Beije, geb. ca. 1795 te Haamstede en in 1822 kerklid te Elkerzee, overleed ongehuwd in 1842 te

| Zeeuws Erfgoed | pagina 28

Jan Nauta en Herman Nauta, Alleen maar water. Elkerzee/Scharendijke in 1953, originele beelden en persoonlijke verhalen (Middelburg: De Drvkkery, 2013) 72 pag.; ill., foto's; ISBN 978 90

| Zeeuws Erfgoed | pagina 29

maakten dit boekje op basis van documentatie die hen door hun ouders (een domineesechtpaar in Elkerzee) werd overgeleverd. Naast ooggetuigen verslagen zijn er foto's van Jaap van den Berge.