Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

561 resultaten gevonden

| Zeeuws Erfgoed | pagina 13

Vlaanderen is het kleine Overslag. Dit relatief geïsoleerde dorp aThneZOanlDepr ligt aan weerszijden van de grens en heeft een veelheid aan ... verhalen 5) en een douanekantoor. Maar vooral bijzonder zijn de twee dicht op elkaar staande 1843-grenspalen, de zogenaamde 'tweeling van Overslag'.

| de Steltkluut | pagina 11

Fietstocht omgeving Wachtebeke en Overslag op zaterdag 2 mei 1992 om 14.00 uur. ... Verzamelen aan de kerk van Overslag.Onder leiding van Gert Du Cheyne en Marjon Kind, beide afkomstig uit de grensstreek, wordt gefietst door het kleinschalig grensland schap met een grote variatie

| Zeeuws Erfgoed | pagina 14

Hierdoor verloor Overslag z'n handeLsfunctie. Overigens werd de precieze Loop van de grens pas in 1664 vastgeLegd in de zogeheten 'Limieten van VLaanderen', want eerder kon men het er niet over eens ... noordeLijker geLegen Sint-ELooispoLder - die eigenLijk tot AxeL behoorde - tóch toegewezen aan het Spaanse Wachtebeke. Een andere dijk Liep toen dwars door het toenmaLige OversLag en deze grens is tot op

| Zeeuws Erfgoed | pagina 11

Een Oostenrijkse grenspaal in Overslag met het Oostenrijkse wapen met de tweekoppige adelaar foto's David Koren. ... Een Oostenrijkse grenspaal in Overslag met het Staatse wapen en onderschrift

| Driemaandelijks bericht Deltawerken | pagina 12

Langs het Veerse Meer bevinden zich een zevental havens die in hoofdzaak worden gebruikt voor de overslag van landbouwproducten, met name suikerbieten. Vóór de afsluiting van het Veersche Gat waren ... onbruikbaar te worden. Zou men al deze havens aan de nieuwe situatie willen aanpassen dan zijn daarmee zeer hoge kosten gemoeid. Bovendien maken moderne methoden van overslag en de motori sering van het vervoer

| Driemaandelijks bericht Deltawerken | pagina 22

De op de bestektekening aangegeven constructies waren in het algemeen goed uitvoerbaar. De belopen langs de havenkom, die met het oog op overslag van materialen uit het schip op de wal zeer steil ... caisson-opzetstukken. De loswal was 44 m lang; alle rivierzand en grind voor het asfaltbedrijf en een gedeelte van de mijnsteen en de klei werden hierover aangevoerd. De overslag van de materialen vanuit

| Ballustrada | pagina 6

Het rochelt hier containers en overslag, projectontwikkelaars, patjepeeërs, Ahoy! zei Piet. Het stinkt. Het is een hond die stront vreet en plastic schijt. Erasmus was de kwezel die Hille- gonda

| de Steltkluut | pagina 10

geplante bomen langs wegen in Koewacht en Overslag. Met de Steltkluut en conform de vergunning was afgesproken dat het Waterschap enkel de geplante bomen zou rooien en de natuurlijke bomen en struiken zou

| de Steltkluut | pagina 8

. Alex Wieland telt Clinge, Heikant en Koewacht, Luciën Calle doet St Jansteen, Zuiddorpe en Overslag. Door dit jaarlijks precies volgens voorge schreven methodiek te doen, ontstaat een nauwkeuriger beeld ... jaar de zolder van Overslag op, om het toch weer wat schoon te maken. Dat helpt ook om de acceptatie van de dieren bij de kerk- beheerders te vergroten.

| Driemaandelijks bericht Deltawerken | pagina 28

behoeve van de opslag en overslag van zink- en stortsteen. Voor dit doel moet de haven voldoende opslagterrein, kadelengte en wateroppervlakte bieden. Er is overigens rekening mee gehouden dat een groot ... Uitgaande van de hieromtrent te Hellevoetsluis verzamelde gegevens is een studie ge maakt betreffende de meest economische constructie van de oever langs de havenkom en de wijze van overslag van zink

| Nehalennia | pagina 74

inzender uit Overslag, Arnold de Cock aan het woord: "Eerst de uitgebrande kachel koteren en leegmaken in den assebak. Dan moest je de asla nog wegbrengen, uitkiepen in een zeefde en zolang ziften tot er

| Den Spiegel | pagina 21

hele overslag weinig betekenis. Eind achttiende eeuw richtte de VOC hier een hospitaal in, waar zieke matrozen wer den verpleegd en in quarantaine werden gehouden. Maar ziek of niet, als de tijd van

| Archief | pagina 130

'Syricseporth', waarbij de term porth herleidbaar is tot portus, de haven.12 Er werd lange tijd gehandeld in haring en zout, die handel groeide echter in de dertiende eeuw reeds uit naar internationale overslag

| Zeeuws Erfgoed | pagina 12

In Zeeuws-Vlaanderen staan er nog op verschiUende plekken Oostenrijkse grenspalen. De mooiste exemplaren zijn bewaard gebleven in Overslag (vier stuks), waar ze (deels) ook nog staan in hun