Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

561 resultaten gevonden

| Archief | pagina 23

doorgaande hooge zandbankwelke zich van Calloo over de ClingesKoewachtOverslag, SelsateAs ser/ede en Bouchoute uitstrekt, en bij de laatstgenoem de plaats zich aan den Graaf Jansdijk aansluit. De stroom zelve

| Archief | pagina 110

Canisvlietsehenpolder, be zuiden de Zuiddorpsche, Overslag, Beoostenblije-bezuiden, Koe wacht St. JansteenClinge St. GillisTurfbankSaleghem Verrebroecks Be veren en verdere polders, zoude kunnen ge- loopen hebben en waar

| Archief | pagina 223

der oude Blyee, die later tot een kanaal opslibte, dat Neuzen langs Axel en Overslag in gemeenschap met Gent bracht (c); misschien spreekt men van Huijgersluis in het toltarief van Sept. 1235 onder den

| Archief | pagina 147

AxelerambachtOverslag en Beoostenblij op Staten territoir, gemet-gemetsgelijk eene behoorlijke kaai of legplaats aan de westzijde dei- zeesluis van dien polder zullen maken en onderhouden, (a) Arch, van den

| Archief | pagina 268

inbrouvven" bier bedroeg 10 gr. de tonen liep over 3132 tonnen. De //overslag" van dit bier bedroeg 600 tonnen a een gr. de ton. De wijn- en bieraccijns te Arnemuiden was gelijk aan den wijn- en grooten

| Archief | pagina 274

op de bieren gen*, de Caillote, het issuegeitden ouden impost op de groote bierenden overslag van alle bieren, die schepe gebracht sijn geweest. Van 't recognitiegeit van bierstekers.'1

| Ons Zeeland / Zeeuwsche editie | pagina 6

Dhr, Vienings wees nog op het eigenaardige geval in Overslag, de huizen aan de eene zijde van de straat staan op Belgisch die aan den anderen kant op Ne- derlandsch gebied. Het verschil in ... nationaliteit bestaat daar in de practijk niet. Nu heeft de P. Z, E. M. toe gestaan, dat ook Nederlandsch Overslag zijn stroom van uit België krijgt. Maar de P. Z. E. M. distri bueert, dus zal dit zeker volgens

| Ons Zeeland / Zeeuwsche editie | pagina 10

.het komt me voor, dat het Zeeuwsch-Vlaander- sche dorp Overslag dezer dagen een ontdekking ge daan heeft, die tot groote dingen in de gemeentepoli tiek kan leiden. Toen de vorige week Dinsdag de ... dekking van Overslag in de toekomst op ruime schaal toe te passen. Wat weerhoudt onze gemeenten het precentiegeld op, laten we zeggen, 7.50 per zitting te brengen en een verordening in het leven te