Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

117 resultaten gevonden

| de Steltkluut | pagina 11

Fietstocht omgeving Wachtebeke en Overslag op zaterdag 2 mei 1992 om 14.00 uur. ... Verzamelen aan de kerk van Overslag.Onder leiding van Gert Du Cheyne en Marjon Kind, beide afkomstig uit de grensstreek, wordt gefietst door het kleinschalig grensland schap met een grote variatie

| de Steltkluut | pagina 8

. Alex Wieland telt Clinge, Heikant en Koewacht, Luciën Calle doet St Jansteen, Zuiddorpe en Overslag. Door dit jaarlijks precies volgens voorge schreven methodiek te doen, ontstaat een nauwkeuriger beeld ... jaar de zolder van Overslag op, om het toch weer wat schoon te maken. Dat helpt ook om de acceptatie van de dieren bij de kerk- beheerders te vergroten.

| de Steltkluut | pagina 6

bij Overslag door LB. Dit jaar werden er tijdens de najaarstrek in Nederland opvallend veel Bladkoningen gemeld. Ook hier enkele meldingen. Op 10-10 (1), in Ter- neuzen (MCa, JK), op 12-10 (1bij TELH

| de Steltkluut | pagina 2

Wachtebeke is gemakkelijk te bereiken via Zelzate of Overslag, De stichter van het museum, Ch, Camermans, schreef destijds een boek over vogels getiteldDe Taal en het Leven der Vo gels, In het museum

| de Steltkluut | pagina 4

Wij betreuren het met de Gemeentebesturen van Westdorpe en Overslag dat de financiële toestand van hun kas het niet toelaat onze zorgen te helpen verlichten. Wij hopen nog eens

| de Steltkluut | pagina 3

vogelsoorten,mogen we zeker de omgeving van OVERSLAG niet vergeten en tenslotte willen we wijzen op de trip SLUISKIL naar AXELSE SASSING of SLUISKIL, langs de oostzijde van het kanaal naar WESTDORPE.

| de Steltkluut | pagina 5

Op zaterdag 2 augustus 1936 gaan we planten inventariseren langs de dijk tussen de Overslag-en St .ElooipolderOm 10 uur verzamelen wij en verwachten tot halverwege de middag onder weg te zijn ... VerzamelenVanuit Axel komend door Zuiddoroe rijden rich ting Overslag.Ongeveer 1 km.ten noorden van Overslag is het verzamelountZie ook kaartje.Voor verdere informatie kunt u bellen naar de

| de Steltkluut | pagina 10

zoveel mogelijk gebieden onderzocht worden. Er zijn nog enkele dorpen en omliggende pol ders waarvoor nog geen teller is: Ossenisse, Zuiddorpe, Clinge, Sint Jansteeen, Heikant, Koewacht, Overslag

| de Steltkluut | pagina 5

volgende locaties,TELM, Clinge, St Jansteen, Hulst, Overslag, Axel, BN, Heikant (div. wrns). Bij Heikant hoorde LB een roepende Matkop op 12-10. De Middelste Bonte Specht (1 -2) was tussen 5-10 en 31 -12 nog

| de Steltkluut | pagina 7

Roodhalsfuuttezien (PD). De Roerdomp is door de koude inval vanaf half december meer dan gebruikelijk gezien. Het betrof steeds solitaire vogels: 16-10 Canisvliet (JB), 18-12 Overslag (EM), 19-12 overvliegend TELM (Bv

| de Steltkluut | pagina 4

Exoten: Bij Westdorpe was tussen 9-4 en 23-4 1 Bahamapijlstaart aanwezig (WdS, LB). Bij Overslag is op 26-4 (1) Kleine Canadese Gans waargenomen (LB). 2 meldingen van de Mandarijneend. Op 1-4 (2) bij

| de Steltkluut | pagina 21

Tenslotte een brief van de heer L.Persijn die me attendeerde op een gebied dat geheel aan de aan dacht was ontsnapt, n.l. het kleinschalige dekzand- gebied rondom Overslag. De geelgors is vrijwel ... zang- post op 17-7. In 1977 wederom aldaar (28-5 2, 25-6 1 post). Ook werd op 28-5 1<J gehoord in de Overslag polder

| de Steltkluut | pagina 20

,We bezochten de landelijke vlinderdag in Eede. We waren present met een stand bij de open tuindag van het Ferdinandushof in Overslag. Joop Rijnders en Joop de Bakker gaven diavoor stellingen over

| de Steltkluut | pagina 5

,2). Dan verder richting Overslag (3)j waar de tweede pleister plaats is. Wel even denken aan een paspoort, daar de tocht een stukje over Belgisch gebied gaat en "op 't Ollards" geen café meer is.