Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

19 resultaten gevonden

| Wantij | pagina 18

In september 1982 verleenden B W van Vlissingenp Hinderwetvergunning aan Willem Muller Shipbrokers B.t Terneuzen voor de boord/boord-overslag van LPG uit drijvende inrichting (gastanker) in de ... Voor deze overslag van LPG verrichtte TNO een ris| analyse, waartoe gebruik werd gemaakt van haar LPG-aanM dingsstudie uit eind 1980. Op grond van deze studie stelde regering destijds haar interim

| Wantij | pagina 18

organiseert een plantenex- kursie langs de dijken tussen de Overslag- en St. Elooi- polder. Deze worden geïnven tariseerd o.l.v. Marjon Kindt. Informatie01150-17416. ... Vertrek10.00 uur. plaatsVanuit Axel komend, door Zuiddorpe, rijden richting Overslag. Ongeveer 1 km ten noorden van Overslag is het verzamelpunt.

| Wantij | pagina 15

Overslag en Clinge, rond Hulst en in wes telijk Zeeuws-Vlaanderen tussen Heille en Biezen, bleven de dekzanden gespaard van totale vernietiging. De dekzandrug ten noordoosten van Hulst liep tot onge veer 700

| Wantij | pagina 13

intensief verbonden. De economieën achter de kades zijn wel verschillend. Rotterdam is de kade voor Duitsland waar de toegevoegde waarde wordt verdiend en er is vooral overslag met weinig toegevoegde

| Wantij | pagina 8

ven is. De laatste tijd gaan produktie- bedrijven vervoerstaken steeds meer afstoten en transportbedrijven gaan deze voor hun rekening nemen naast opslag, overslag, voorraad beheer en assemblage

| Wantij | pagina 8

O bij de Milieu-inspectie een tip binnen dat er bij het overslag bedrijf "OVET" aan de Kaloothaven in Vlissingen illegaal wordt geloosd. Een medewerker, die tevens opsporingsambtenaar is, gaat

| Wantij | pagina 19

De professoren waren het er aan het einde van de studiedag over eens dat voor de Zeeuwse havens specialisatie een grote kans heeft, met als belangrijk gegeven de overslag van goederen. Bedrijfstakken

| Wantij | pagina 20

ook de milieuvervuilende aktiviteiten van Zuid-Chemie flink gereduceerd. Het grootste gevaar voor de omwo nenden en het milieu wordt nu ver oorzaakt door eventuele kala- miteiten met transport, overslag

| Wantij | pagina 20

dezelfde stijl gebouwde huisjes, die toen tertijd als stationnetjes fungeerden. Of de weegbruggen voor overslag van goederen en de coupures (een doorgang door de dijk, die afgesloten is met een

| Wantij | pagina 4

Uit het onderzoek dat de Nederlandse Hogeschool voor Vervoer te Breda voor de ZMF heeft gedaan, blijkt dat de concentra tie en overslag van goederenstromen dé basis zijn voor allerlei agglomeratie

| Wantij | pagina 19

beheerder van het gebied. De overslag die elke dag van de week, zowel overdag als 's nachts plaats vindt, verstoort de vogels en zeehonden in de buurt. Rijkswaterstaat, de instantie die toestemming moet

| Wantij | pagina 20

Plantenexcursie met P. Maas. Verzamelen om 10.00 uur halver wege de weg Zuiddorpe-Overslag bij de zogenaamde Rozehoek. Zondag 18 augustus,

| Wantij | pagina 15

Dat brengt ons direkt op de ham vraag hoe riskant is het bedrijven van een kernenergiecentrale in Zeeland in een industriegebied met LPG-opslag en -overslag en nabij een drukke interna

| Wantij | pagina 31

Bezwaar tegen aanvraag van het bedrijf De Rijke in de Kanaalzone (op- en overslag broomhoudende produkten), vanwege problemen ten aanzien van externe veiligheid.