Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

304 resultaten gevonden

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 103

Vijftig jaar geschiedenis van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland ... Over de Vereniging Stad en Lande zijn al eerder kleine stukken gepubliceerd, bij voorbeeld het referaat dat Dr. J.J. Westendorp Boerma hield ter gelegenheid van het vijfentwintig-jarig bestaan in

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 42

Bij de ingekomen stukken van de vergadering van 18 november 1940 zit een brief van Stad en Lande van Schouwen-Duiveland, d.d. 23 november 1939, inzake het nemen van maatregelen om het bouwen ... , waardoor het gezicht op stad en land bedorven dreigt te worden, tegen te gaan'. Of de maatregelen binnen dat jaar al ge nomen zijn, wordt niet vermeld. Het stuk wordt voor kennisgeving aangenomen. Ook in de

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 111

de school een centrale rol speelde. Hij wist dat achter het pseudoniem twee Haagse zussen schuilgingen, die hij persoonlijk goed had gekend. Op school of bij Stad en Lande heb ikzelf van Martens er ... Martens was als leraar aan de school verbonden van 1961 tot 1977. Zijn leerlingen hebben vooral buiten de lessen veel van hem geleerd. Hij was van 1966 tot 1985 bestuurslid van de vereniging Stad en Lande

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 25

Enklaar, D. Th. - Middeleeuwse rechtsbronnen van stad en lande van Gooiland, Utrecht, 1932 Goosse, dr. I.H. en dr R.R. Post, - Handboek tot de staatkundige geschiedenis de Nederlanden, deel 1, 1959 ... Bergh, L.Ph.C. van den - Oorkondenboek van Holland en Zeeland (OHZ) 2 dln, 1866-1873 Berkelbach v.d. Sprenkel, J., - Geschiedenis van het bisdom Utrecht van 1281 tot 1305, 1923 Blok, P.J., - Eene